Economen zijn kritisch over het nieuwe belastingplan

Economen zijn kritisch over het nieuwe belastingplan

Groei, welvaart, banen. Daar is het het kabinet om te doen bij de hervorming van het belastingstelsel, waarover de regeringscoalitie onderhandelt met oppositiepartijen. Er moet hoe dan ook lastenverlichting komen van zo’n 5 miljard euro. Daarnaast wil de coalitie de lasten verschuiven: werk wordt minder belast, consumptie meer. 4 à 5 miljard moet worden opgehaald door het gebruik van het lage btw-tarief van 6 procent fors in te perken. Alleen levensmiddelen zouden er nog onder vallen. Voor al het andere, zoals de kapper, de schoenmaker en het pretpark, moeten mensen het ‘gewone’ tarief van 21 procent betalen. Met de extra btw-inkomsten kan de belasting op werk worden verlaagd. Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinanciën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, spreekt van ‘lood om oud ijzer’. 

“Een lastenverschuiving van arbeid naar consumptie zal alleen effect hebben als mensen die werken minder worden belast dan niet-werkenden, zoals uitkeringsgerechtigden en ouderen. Alleen dan wordt de prikkel om te werken groter.” Aldus Jacobs.

Meer informatie

Klik hier om het volledige bericht te lezen op NRCQ.nl, d.d. 20 juni 2015.