Economentop in H11-32

Een niet alledaags tafereel op de 11e etage in kamer 32, twee internationaal gelouterde econometristen die hun werkkamer delen. Mogen wij aan u voorstellen, de professoren Michael McAleer en John Geweke, met respectievelijk de 3e en 21ste positie in de Economentop 40 van 2012 (ESB jaargang 97 4649&4650, 14 december 2012).

Sinds 2009 is Michael McAleer als hoogleraar Quantitative Finance verbonden aan de Erasmus School of Economics (ESE). De leerstoelopdracht luidt: “Econometric Analysis of Volatility and Ultra High Frequencey Data”. McAleer heeft meer dan 250 artikelen gepubliceerd in alle toonaangevende academische tijdschriften. Daarnaast heeft hij een kleine 200 artikelen bijgedragen aan boeken en conference proceedings, en de redactie gevoerd over ruim zestig boeken en special issues van tijdschriften.

John Geweke, universiteitshoogleraar en mededirecteur van het Centre for the Study of Choice aan de University of Technology in Sydney, is sinds 2011 leerstoelhouder van de Henri Theil Chair in Econometrie aan Erasmus School of Economics. Geweke volgde Nobelprijswinnaar Sir Clive Granger op, die van 2006 tot aan zijn overlijden in 2009 leerstoelhouder was. Professor Geweke bezoekt jaarlijks voor een maand het Econometrisch Instituut. De komende tijd geeft hij openbare lezingen en werkt hij samen met hoogleraren en promovendi van het Tinbergen Instituut.

Rotterdam wordt gezien als de bakermat van de econometrie in de vroege twintigste eeuw. In 1956 richtten Jan Tinbergen (die in 1969 mede-winnaar was van de eerste Nobelprijs voor de Economie) en Henri Theil het Econometrisch Instituut op aan de Erasmus School of Economics, met als eerste directeur Henri Theil. Theil was een van de meest invloedrijke econometristen ooit. Hij was werkzaam in zowel de Verenigde Staten als in Nederland en de Henri Theil Wisselleerstoel is als eerbetoon aan hem opgericht.

Het Econometrisch Instituut is het belangrijkste Nederlandse onderzoekscentrum op het gebied van econometrie en management science. Het maakt deel uit van Erasmus School of Economics en het Tinbergen Instituut. Laatstgenoemd instituut is de belangrijkste onderzoekschool in de econometrie op het Europese vasteland.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen