“Econometric Perceptions and Complexities”

Op vrijdag 9 juni 2017 aanvaardt Robin L. Lumsdaine in het openbaar het ambt als hoogleraar Toegepaste Econometrie aan Erasmus School of Economics. De titel van haar inaugurele rede is “Econometric Perceptions and Complexities”.

Korte uiteenzetting van de rede

Hoogleraar Lumsdaine beschrijft hoe haar passie voor econometrie haar in haar carrière een breed scala van onderzoeksgebieden en -kansen heeft geboden. Haar vroege theoretische werk op het gebied van tijdreekseconometrie was gericht op volatiliteitsmodellen en tests voor structurele veranderingen. De resultaten daarvan werden vervolgens gebruikt in toepassingen voor de obligatiemarkten, integratie van financiële markten en bedrijfscycli. Voor de bankensector en de financiële sector ontwikkelt ze op dit moment middelen ter beoordeling van complexiteit, die mogelijk als hulpmiddel kunnen dienen bij het vormgeven van systematisch belangrijke financiële instellingen. Haar vroege onderzoek naar de economie van veroudering en de stimulerende effecten van pensioenvoorzieningen bracht haar er uiteindelijk toe ook andere factoren te onderzoeken die een rol spelen bij beslissingen en conclusies omtrent pensionering, zoals zorgplicht en enquêteontwerp. Haar recente onderzoek heeft betrekking op de relatie tussen de percepties van deelnemers aan enquêtes over waarschijnlijke gebeurtenissen en werkelijke gegevens (bijvoorbeeld gemeten statistische gegevens of optieprijzen). Veel van dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten van Erasmus School of Economics. In haar inaugurele rede gaat ze in op haar ervaringen binnen en buiten de academische wereld en de lessen die ze onderweg heeft geleerd, de mensen die invloed hebben gehad op het verloop van haar carrière, haar samenwerking met Erasmus School of Economics en de onderzoeksvraagstukken waar ze zich op dit moment mee bezighoudt.

Over Robin Lumsdaine

Robin Lumsdaine, die haar PhD behaalde aan Harvard University, is hoogleraar aan Kogod School of Business van American University en bekleedt de Crown Prince of Bahrain-leerstoel International Finance. Eerder was ze Associate Director van de afdeling Banking Supervision and Regulation en hoofd van de Quantitative Risk Management Group bij de Raad van Gouverneurs van het Federal Reserve System. Voordat ze lid werd van de Raad was professor Lumsdaine directeur van de afdeling Global Markets Research van Deutsche Bank. Ze was ook hoogleraar Economie aan Brown University, Senior Economist in de presidentiële raad van economische adviseurs onder president Bill Clinton en Assistant Professor aan Princeton University. Tevens is ze Research Associate bij het National Bureau of Economic Research, Senior Fellow bij de Society for Financial Econometrics, International Finance Fellow bij het Center for Financial Stability en Netspar-partner.

 

Meer informatie

De plechtigheid vangt aan om 16.00 uur in de Senaatszaal in het Erasmus-gebouw van de universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. Aansluitend vindt om 16.45 uur de receptie plaats in hetzelfde gebouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics +31 6 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen