Economie gaat uit van de rationele mens, maar dat klopt niet altijd.

Economie gaat uit van de rationele mens, maar dat klopt niet

Zelfs een rente van bijna nul kan mensen niet bewegen om meer te besteden. Bij de G20 top in Shanghai was de verdeeldheid over de aanpak zeer aanwezig. De huidige economische theorieën bieden geen volledige oplossing voor de huidige problemen. Erasmus School of Economics wil verder gaan met de vernieuwing van de wetenschap en heeft daarom een interdisciplinair onderzoeksprogramma ingesteld dat de economie combineert met sociale en geesteswetenschappen. Job van Exel, bijzonder hoogleraar Economics and Values aan Erasmus School of Economics, geeft zijn mening hierover in De Volkskrant.

‘De huidige economische modellen gaan uit van de rationeel denkende en handelende mensen. Maar mensen en organisaties zijn dat niet altijd. Met dit programma willen breder naar andere motieven en behoeftes, waardoor de modellen kunnen worden verbeterd.’ Aldus Job van Exel.

Meer informatie

Zie hieronder voor het volledige artikel zoals verschenen in de Volkskrant, d.d. 3 maart 2016.