Ed Brinksma nieuwe voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

Ed Brinksma
Eva Häberle

Prof.dr. Ed Brinksma is door de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) benoemd als voorzitter van het College van Bestuur (CvB). Brinksma volgt ir.drs. Hans Smits op die tot half juli als voorzitter ad interim blijft. De benoeming gaat per 1 september 2020 in voor een periode van vier jaar.

“Met de benoeming van Ed Brinksma zijn wij als Raad van Toezicht overtuigd dat we een zeer ervaren en gedreven bestuurder aan onze universiteit hebben weten te binden. Ed Brinksma heeft binnen de academische wereld een indrukwekkende staat van dienst. Met zijn ervaring en achtergrond is hij uitstekend in staat om de komende periode leiding te geven aan onze universiteit, en de ambities van Strategie 2024 en de regionale convergentie met collega-universiteiten verder te verwezenlijken”, aldus prof. dr. Jaap Winter, voorzitter Raad van Toezicht.

Substantiële maatschappelijke impact bewerkstelligen

Ed Brinksma is sinds februari 2018 President van de Technische Universiteit van Hamburg (TUHH). Hier heeft hij als voorzitter van het Presidium vooral gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van de groeistrategie van de TUHH, en de strategische samenwerking met andere academische instellingen en onderzoeksinstituten in de metropoolregio Hamburg. In de periode 2009-2016 was Brinksma rector magnificus van de Universiteit Twente, waar hij nu nog hoogleraar Computer Science (Formal Methods of Embedded Systems) is. In Twente heeft Brinksma zich zeer ingezet voor de verbinding tussen technische en sociale en menswetenschappen die nodig is om maatschappelijke vraagstukken op te lossen – High Tech, Human Touch – o.a. door de oprichting van het University College ATLAS.

"Ik zie het als mijn taak alle geledingen, vakgebieden en stakeholders van de EUR hierbij te betrekken en te mobiliseren"

Ed Brinksma

“Het is een buitengewoon grote eer om collegevoorzitter van Erasmus Universiteit Rotterdam te worden. Ik vind de combinatie van academische excellentie en de overtuigende wil om, samen met onze partners, substantiële maatschappelijke impact te bewerkstelligen, een heel inspirerende doelstelling, waar ik vanuit mijn nieuwe positie graag mede vorm aan wil geven. Ik zie het als mijn taak alle geledingen, vakgebieden en stakeholders van de EUR hierbij te betrekken en te mobiliseren", aldus Ed Brinksma.

Brinksma studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (1982) en promoveerde in de informatica aan de Universiteit Twente (1988). Hij was decaan van de Faculteit Informatica aan de Universiteit Twente (1995-1997) en was wetenschappelijk directeur van het Embedded Systems Institute en hoogleraar informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven (2005-2008). Brinksma bekleedde ook een functie als adjoint professor aan de Universiteit van Aalborg.

Ed Brinksma
Eva Häberle

Benoeming

Ed Brinksma is benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht is tot benoeming overgegaan na consultatie van het College van Bestuur, de decanen en de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad.  Per 1 september 2020 zal Brinksma zich volledig richten op het voorzitterschap van het CvB van EUR. Als voorzitter van het CvB wordt Brinksma verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden en houdt hij zich bezig met het strategisch beleid, de internationale aangelegenheden en onderhoudt hij diverse externe contacten, onder meer met de overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en de andere kennisinstellingen.

Afscheid Hans Smits

Ir.drs. Hans Smits is sinds 1 december 2019 CvB-voorzitter ad interim van de EUR. Smits was benoemd voor een periode van zes maanden, en deze benoemingsperiode is verlengd tot en met 17 juli 2020. “De Raad van Toezicht is Hans Smits zeer dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen periode. Met grote ervaring, deskundigheid en betrokkenheid heeft Hans zich ingezet om samen met de beide collega’s in het CvB de EUR door de coronacrisis te loodsen”, benadrukt Jaap Winter.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen