Een duik in klimaatactivisme onder jongeren

Interview masterstudent Filsan Dualeh
free

De afgelopen jaren zijn we getuige geweest van duizenden jongeren die wereldwijd samenkomen bij protesten en marsen rond één enkel doel. Filsan Dualeh, gast masterstudent van University of Ottawa, deed een literatuurstudie naar hoe en waarom de jeugd betrokken is bij burger- en community initiatieven rondom klimaatverandering. En naar hoe overheden en andere organisaties jongeren hierbij (kunnen) stimuleren en faciliteren. Wij spraken Dualeh over haar belangrijkste bevindingen uit het onderzoek

De belangrijkste stemmen in het klimaatdebat

‘De jeugd is de eerste die de gevolgen van klimaatverandering voelt en de laatste die er iets aan kan doen. Daarnaast vertegenwoordigen jongeren in veel landen de meerderheid van de bevolking, waardoor ze echt de macht hebben om samenlevingen te transformeren. Doordat er niet wordt opgetreden door leiders voelt de jeugd zich gedwongen on zich te mobiliseren en op te roepen tot verantwoording.’   

De grootste uitdaging

‘Klimaatveranderingsactivisme dat geleid wordt door de jeugd is een redelijk nieuw fenomeen. De grootste uitdaging is dan ook dat er nog weinig onderzoek naar is gedaan. Bovendien lijkt het erop dat de jeugd verschillende redenen, patronen en middelen heeft om zich te engageren maar dit is niet goed gedocumenteerd. 

Verschil in aanpak tussen Nederland en Canada

‘Een van de bevindingen die ik interessant vond in de vergelijkeing tussen Canada en Nederland, was het verschil waarin scholen burgerbetrokkenheid stimuleren. In Canada moeten middelbare schoolleerlingen bijvoorbeeld verplicht vrijwilligerswerk doen, om te kunnen afstuderen.  Ook in andere delen van de wereld bleek dat het onderwijssysteem jongeren kan motiveren om actie te ondernemen en bovendien hun acties kracht kan bijzetten.  

Organisaties en instellingen fungeren als katalysator voor klimaatactivisme bij jongeren

‘Er zijn veel manieren waarop organisaties en instellingen de jeugd kunnen activeren. Studies hebben aangetoond dat het belangrijk is dat er ruimtes zijn waar jongeren zich kunnen mobiliseren en engageren. Engagementstheoretici hebben ook vastgesteld dat individuen het meest gemotiveerd zijn als hun gevoel van identiteit en saamhorigheid versterkt wordt door de betrokkenheid bij een maatschappelijke missie. Enkele andere suggesties zijn:

  • Geef jongeren de kans om te netwerken en samen te werken met deskundigen op dit gebied.
  • Mogelijkheden creëren voor jongeren om activiteiten te leiden.
  • De kloof tussen gemarginaliseerde jongeren en instellingen overbruggen door vertrouwen en transparantie op te bouwen.
  • Het inzetten van betrokken jongeren in hun gemeenschappen om het bewustzijn te vergroten. Dit omvat netwerken met andere jongeren en het mogelijk maken van peer-to-peer training.’

Bijdragen aan de leefbaarheid in steden

‘Dit onderzoek deed ik in opdracht van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens, dat als doel heeft om de kwaliteit van leven in steden te verbeteren. Klimaatverandering is immers niet alleen bedreigend voor het leven buiten, maar ook binnen de stad. Door inzicht te krijgen in hoe we jongeren nog meer kunnen motiveren en ondersteunen bij hun missie om de klimaatcrisis aan te pakken, kunnen we bijdragen aan de stedelijke leefbaarheid.’

Meer informatie

 

Britt Boeddha van Dongen: b.k.vandongen@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen