Een duwtje in de juiste richting – maar hoe?

Soms is een subtiel duwtje nodig om mensen een goede beslissing te laten nemen over hun hun toekomstig inkomen en gezondheid. Individuen worden daar steeds meer zelf verantwoordelijk voor. Maar om dat ‘nudging’ goed te kunnen uitvoeren, moeten eerst een aantal belangrijke vragen worden beantwoord, zoals: hoe wil men zo’n duwtje geven? De gedragseconomie beantwoordt dergelijke vragen. Dat stelt prof.dr. Kirsten Rohde in haar oratie op vrijdag 9 mei 2014, bij de aanvaarding van de leerstoel Gedragseconomie, in het bijzonder intertemporele keuzes, vanwege het Erasmus Trustfonds.

De vergrijzing en de recente financiële crisis zetten ons systeem van sociale zekerheid onder druk. Steeds meer wordt de verantwoordelijkheid voor toekomstig inkomen en gezondheid bij individuen gelegd. Psychologisch en gedragseconomisch onderzoek laat echter zien dat mensen moeite hebben met het dragen van die verantwoordelijkheid. We nemen ons bijvoorbeeld wel voor om in onze toekomst te gaan investeren, maar stellen dat steeds uit en doen het uiteindelijk niet voldoende. Deze kloof tussen plannen en doen is niet op te lossen door uitsluitend betere informatie te verstrekken over de toekomstige consequenties die bepaalde keuzes hebben.

Mechanismen

Gedragseconomen weten welke psychologische mechanismen het maken van goede investeringsbeslissingen in de weg staan. Deze kennis kan gebruikt worden om ‘beslissingsomgevingen’ te creëren die mensen helpen bij het dragen van de verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst.

Het huidige libertair paternalisme draagt ‘nudging’ aan als een instrument om die omgevingen te creëren. Een ‘nudge’ is een subtiel duwtje in een bepaalde richting, waarbij mensen de vrijheid behouden om van die richting af te wijken. Om ‘nudging’ daadwerkelijk in te voeren moet men echter wel weten wie men gaat ‘nudgen’, in welke richting en hoe.

Over Kirsten Rohde

Kirsten Rohde (1980) is bijzonder hoogleraar Gedragseconomie met een focus op intertemporele keuzes bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan Erasmus School of Economics. Zij promoveerde in 2006 aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2006 is zij werkzaam bij Erasmus School of Economics. Zij is een fellow van het Tinbergen Instituut sinds 2007 en een associate member van de onderzoeksschool ERIM sinds 2008. Voor haar onderzoek ontving zij van Erasmus School of Economics diverse malen de Top Talent Researcher award en in 2008 een VENI-beurs van NWO. In 2012 ontving zij bovendien de Top Lecturer Award van Erasmus School of Economics

Rohde’s onderzoek richt zich met name op intertemporele keuzes, een gebied binnen de gedragseconomie die onderzoekt welke afwegingen mensen maken tussen het heden en de toekomst. Ze werkt aan een veel voorkomende irrationaliteit in gedrag: uitstelgedrag. Ze is geïnteresseerd in het ontwikkelen van zogenaamde ‘nudges’ om mensen te helpen dit soort irrationaliteiten te voorkomen. Zij combineert theoretisch met experimenteel werk. Andere onderzoeksgebieden van Rohde zijn o.a. gelijkheid en sociale preferenties en keuzes onder risico.

Meer informatie

Voor meer informatie: Ronald de Groot, Communications Officer Erasmus School of Economics

+31 6 53 641 846 of rdegroot@ese.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen