Een veerkrachtige muzieksector is voorbereid op de toekomst

Een onderzoek van Frank Kimenai naar de toepassing van de ‘zeven principes voor veerkracht’ op de muzieksector
Music recording studio

De muzieksector is niet goed voorbereid op veranderingen en ontwikkelingen van buitenaf, dat heeft onder andere de Covid crisis pijnlijk duidelijk gemaakt. Maar hoe kan de sector zorgen dat het beter voorbereid is op dergelijke situaties? Onderzoeker Frank Kimenai heeft op basis van het ‘zeven principes voor veerkracht’ model van het Stockholm Resilience Centre onderzoek gedaan naar het vermogen van de muzieksector om met crises en verandering om te gaan. Op basis van de bevindingen heeft Kimenai een animatie gelanceerd waarin zijn adviezen om de sector veerkrachtiger te maken uiteen worden gezet.

De muzieksector is niet voorbereid op crises en grote veranderingen van buitenaf. Het gevolg is dat de sector genoodzaakt is vooral in een reactieve houding te schieten als een dergelijke situatie zich voordoet. De ‘zeven principes voor veerkracht’ geven de sector handvatten om dit om te draaien: de sector is beter voorbereid op wat er op haar pad kan komen en kan daar proactief op handelen. Daarnaast geven ze handvatten om de sector steviger te verankeren in de maatschappij.

In de volgende animatie zet Kimenai zijn adviezen uiteen en maakt hij in een paar minuten inzichtelijk hoe elk principe in te zetten is en hoe het geheel van de zeven principes voor een veerkrachtig ecosysteem zorgt. (Voertaal van de animatie is Engels).

Resilient music ecosystems

Resilient music ecosystems

Resilient Music Ecosystems

De zeven principes voor veerkracht

In 2015 lanceerde het Stockholm Resilience Centre het zeven principes model voor veerkracht. Het idee van de zeven principes is dat een organisatie is voorbereid op elke ontwikkeling en verandering die op zijn of haar pad komt als de organisatie heeft nagedacht over, en gehandeld heeft naar de verschillende principes. En deze vervolgens aan elkaar heeft verbonden, als in een ecosysteem.

Dit model is toe te passen op organisaties in alle denkbare sectoren, ook de muzieksector. Dit is het uitgangspunt waar Frank Kimenai mee aan de slag is gegaan. Door middel van casestudies bij festival Welcome to the Village, agentschap 3S Music Management en conservatorium Codarts en door 27 interviews met vertegenwoordigers uit de sector heeft Kimenai een duidelijk beeld kunnen schetsen in hoeverre de principes al, in meer of mindere mate, een plek hebben binnen beleid van organisaties in de muzieksector. En hoe deze zich verhouden tot elkaar.

Uit het onderzoek werd duidelijk dat veel principes al toegepast worden maar niet aan elkaar worden gekoppeld. En juist de combinatie van de principes en het inzicht dat organisaties binnen de muzieksector deel uitmaken van een ecosysteem zorgen voor veerkracht.

Floating cassette

De principes in de praktijk

Maar wat zijn de zeven principes voor veerkracht nou precies? En hoe kunnen organisaties ze toepassen in de praktijk? Het geheel van de principes zou een organisatie een duidelijke schets moeten geven van haar plek binnen het ecosysteem en waar de zwaktes van de organisatie zitten. Deze inzichten geven handvatten om aanpassingen door te voeren die de organisatie veerkrachtiger maken. Een van de principes is het ‘behouden van diversiteit en back-ups’. Een organisatie die dit principe toe heeft gepast is in staat om flexibel te reageren op crises. Maar ook ‘begrip en inzicht’ is een belangrijk principe. Is de organisatie zich bewust van haar positie in het grotere geheel? Wat gebeurt er om de organisatie heen en waar is de organisatie van afhankelijk? En het principe ‘stimuleren van leren en experimenteren’ zorgt dat een organisatie op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het vakgebied en in de maatschappij en in staat is met deze kennis te experimenteren en toe te passen.

Meer informatie

Frank Kimenai is sinds 2020 verbonden aan de Erasmus School of History, Culture and Communication als externe PhD’er. Kimenai focust zich in zijn onderzoek voornamelijk op de veerkracht van de muziekecosystemen. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de muzieksector in verschillende rollen. De laatste jaren heeft hij zich vooral gericht op strategisch advies, en de ontwikkeling van nationaal en Europees muziekbeleid.

Kimenai’s vervolgonderzoek, dat binnenkort start en waarvoor hij een grant binnenhaalde van CLICK NL, zal zich focussen op “Seeds of Change”. Dit zijn niche-initiatieven in de muzieksector met een groot transformatief potentieel. Samen met accelerator Art-Up gaat hij onderzoeken waar deze initiatieven zich bevinden, en hoe ze kunnen schalen en bijdragen aan de veerkracht van het gehele muziekecosysteem, en daarmee aan het maatschappelijk verdienvermogen van de sector.

----

Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Lieke van Eijk, Marketing & Communications Officer, via vaneijk@eshcc.eur.nl of 06-34536116.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen