Een vertrouwensindicator voor en door economen

Een vertrouwensindicator voor en door economen

Een nieuwe vertrouwensindicator meet het vertrouwen in de Nederlandse economie onder economen. Philip Hans Franses, hoogleraar toegepaste econometrie en hoogleraar marketing research aan Erasmus School of Economics, is een van de auteurs van dit artikel dat d.d. 13 juni 2014 in ESB verscheen.

In tegenstelling tot bij de methode van het CBS, wordt dezelfde individuen herhaaldelijk om hun oordeel gevraagd. Dit maakt het mogelijk om veranderingen in het persoonlijke oordeel, en in de mate van consensus, goed te kunnen waarnemen en interpreteren. Metingen tussen 2009 en 2014 suggereren dat de nieuwe indicator toekomstige groei beter voorspelt dan het consumentenvertrouwen van het CBS dat doet.

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen op de website van ESB, 13 juni 2014.

Over de auteurs:

- Philip Hans Franses is tweevoudig hoogleraar (econometrie en marketing research)

- Rene Segers is partner bij Gibbs Quantitative Research & Consulting. Segers studeerde o.a. econometrie & besliskunde aan Erasmus School of Economics. In 2009 promoveerde hij in Rotterdam op nieuwe technieken voor de monitoring van conjunctuurcycli en de meningen van consumenten.

- Econometrist Bert de Bruijn is promovendus aan Erasmus School of Economics