Eerste bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie: Marli Huijer

Eerste bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie: Marli Huijer

Mw. prof.dr. L.M. Huijer (1955) is per 1 september 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie in de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Huijer is de eerste bijzonder hoogleraar Publieksfilosofie van Nederland. De leerstoel (0.6 fte) is ingesteld vanwege het Erasmus Trustfonds. Eerder was zij bijzonder hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie vanwege Stichting Civis Mundi (2008-2016).

Huijer, sinds 2015 Denker des Vaderlands, richt zich in haar onderzoek en onderwijs op de relatie tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie. Welke bijdrage levert de filosofie aan de publieke sfeer? En andersom, hoe verandert de publieke sfeer de academische filosofie? Huijer is werkzaam in de facultaire leerstoelgroep Filosofie van Mens en Cultuur, waarvan alle leden actief zijn in zowel de academische filosofie als de publieke sfeer.

Uitgangspunt is dat publieksfilosofie meer behelst dan het toegankelijk en begrijpelijk maken van academische filosofie. De directe betrokkenheid op de actualiteit en de publieke sfeer maakt dat de publieksfilosofie bij uitstek nieuwe vragen en ideeën kan opperen, die vervolgens in de academische filosofie kunnen worden uitgediept.

Actualiteit
Huijer verzorgt onderwijs aan bachelor- en masterstudenten. Steeds vangt zij aan bij actuele onderwerpen als de toestroom van vluchtelingen, de invloed van de smartphone op de publieke sfeer of de zoektocht naar levensritme in een 24/7 samenleving. Die onderwerpen worden geanalyseerd vanuit teksten van filosofen die actief zijn of waren in het publieke debat, zoals Michel Foucault, Hannah Arendt, Martha Nussbaum en in Nederland Hans Achterhuis. Studenten leren om vanuit meerdere perspectieven en grondige lezing van filosofische teksten tot goed beargumenteerde visies op de actualiteit te komen en deze op toegankelijke wijze in presentaties of artikelen te verwoorden.

Wisselwerking theorie en praktijk
Huijer superviseert een groep promovendi en onderzoekers die zich richt op actuele vragen als ‘Hoeveel gevaar verdraagt een samenleving?’ ‘Wat maakt dat zoveel mensen depressief zijn?’ ‘Welke werkwijze volgt de publieksfilosoof?’ Steeds wordt een grondige analyse van de actualiteit gecombineerd met een gedegen bestudering van filosofische teksten. De samenwerking met het lectoraat aan De Haagse Hogeschool zorgt voor een continue wisselwerking tussen theorie en praktijk. Haar eigen onderzoek richt zich op de vraag hoe mensen en samenlevingen in een toenemend complexe wereld tot ordeningen kunnen komen. Binnen dit thema schreef Huijer bijzonder leesbare boeken over Discipline (2013, in 2016 vertaald in het Duits), Ritme (2011) en Achterblijven (na overzeese emigratie vanuit Europa) (verschijnt eind september 2016, Amsterdam, Uitgeverij Boom).

Over Marli Huijer
Marli Huijer, filosoof en arts, is vanaf 2015 Denker des Vaderlands. Van 2008 tot 2016 was zij werkzaam als bijzonder hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij lector filosofie aan De Haagse Hogeschool. Haar onderzoek en onderwijs richten zich op de filosofie van mens en cultuur. Eerder werkte zij als bijzonder hoogleraar Gender en Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Maastricht en als postdoc Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij schreef o.a. Achterblijven. Een nieuwe filosofie voor een grenzeloze wereld (2016) Discipline (2013, in het Duits vertaald als Disziplin! 2016), Ritme (2011, herziene uitgave 2015) en Goudmijn van het denken (2012, met Frank Meester). In 2015 verscheen het  interviewboek Het leven is niet leuk als je je mond houdt. Huijer treedt regelmatig op in radio- en televisieprogramma’s, schrijft columns en geeft vele lezingen en kranteninterviews. Sinds 2004 is zij lid van het Filosofisch Elftal van dagblad Trouw. 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl.