Effecten van loons- en renteverhogingen

Economenpanel BNR Nieuwsradio
Casper de Vries
Erasmus School of Economics

In een uitzending van het economenpanel van BNR Nieuwsradio bespreekt Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics, de renteverhogingen van de centrale banken en het effect van loonsverhogingen op de economie. 

De Fed en de Bank of England hebben de rente met 50 basispunten verhoogd in een poging om de inflatie te beteugelen. Volgens deze banken is het einde van deze renteverhogingen ook nog niet in zicht. De Vries geeft aan dat het belangrijk is om te kijken naar de oorzaken van de inflatie. Voor Amerika zijn die heel anders dan voor Europa. Hij wijst erop dat Europa een groot energietekort heeft, een vorm van aanbodinflatie. De centrale bank kan daar weinig aan doen.

In Amerika daarentegen is de inflatie ontstaan door de cheques die door Amerikaanse regeringen zijn uitgeschreven aan burgers. Het beleid van de Nederlandse regering om de energiecrisis aan te pakken moet volgens de hoogleraar wel aangepast worden: de facto worden ook cheques uitgeschreven, wat een gevaar kan zijn voor de inflatie. Nederland wordt hier echter aangepakt met de fluwelen handschoen, aangezien Nederland nog een lage staatsschuld heeft.

Loonsverhogingen

Volgens DNB kunnen bedrijven hogere lonen voor werknemers prima dragen, door een deel van de winst daarvoor aan te wenden. De Vries plaatst de kanttekening dat de steekproef van DNB is gebaseerd op waarnemingen waar weinig hoge inflatie in zit. ‘De vraag is hoe goed je daar op kunt varen.’ Op korte termijn is het niet mogelijk om de economie aan te sturen, hoewel sommigen dat wel verwachten.

Professor
Meer informatie

U kunt de uitzending van BNR Nieuwsradio, 7 november 2022, hier beluisteren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen