Efficiënter orderpicken voor de onvoorspelbare onlineklant

Online winkelen heeft het voordeel dat bestellingen op elk moment van de dag geplaatst kunnen worden. Maar in het magazijn leidt die flexibiliteit tot onvoorspelbare pieken in de orderstroom. Een orderpicksysteem ontwerpen dat pakketten zelfs op die momenten snel en efficiënt aan klanten verstuurt, is een hele uitdaging. Promovendus Jelmer van der Gaast van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), ontwikkelde modellen die ontwerpers kunnen gebruiken om de prestaties van orderpicksystemen te controleren en te verbeteren. 

Van der Gaast onderzocht eerst hoe picksystemen in naar zones opgesplitste magazijnen geoptimaliseerd kunnen worden. In elke zone verzamelen pickers goederen die ze vervolgens naar een centraal verzamelpunt brengen. Daar worden ze ingepakt en voorbereid om verzonden te worden. Het picken in zones stelt magazijnontwerpers voor diverse uitdagingen. Hoe groot moet elke zone zijn? Hoeveel orderpickers heb je daarvoor nodig? Welke goederen sla je in welke zone op? En in welke hoeveelheden?
 
In zijn onderzoek ontwikkelde Van der Gaast een analytisch model dat kan voorspellen hoe een specifieke indeling zal presteren, zelfs als er sprake is van schommelende orderstromen. Hij controleerde zijn resultaten aan de hand van datasets uit een bestaand magazijn. Daaruit blijkt dat zijn model de efficiëntie van een picksysteem zeer nauwkeurig voorspelt. Dat maakt het volgens de onderzoeker een handig hulpmiddel voor het testen van nieuwe systemen.
 
Knelpunten en buffers
Van der Gaast breidde zijn model uit om te kunnen voorspellen welke invloed samenkomende lopende banden vanuit de verschillende zones in een magazijn hebben. Bij dergelijke knooppunten loopt de goederenstroom vaak vast, en komt de effciëntie van het hele systeem onder druk te staan. In zijn onderzoek berekende Van der Gaast op welke punten er bufferzones ingericht moeten worden om vastlopen te voorkomen. Hij ontdekte dat de optimale allocatie van bufferruimtes afhankelijk is van het aantal binnenkomende orders.
 
Melkronde
Het 'melkrondesysteem' of 'milk run' is een relatief nieuwe aanpak van het orderpicken. De picker maakt voortdurend rondes door het magazijn, en neemt onderweg goederen mee die hij aan het eind van elke ronde bij het verzamelpunt aflaadt. Zodra er een nieuwe klantorder binnenkomt, wordt die onmiddellijk doorgegeven aan de picker op de werkvloer. De eerstvolgende keer dat hij tijdens zijn ronde langs de opslaglocatie komt, neemt hij het artikel mee. Dit melkrondesysteem heeft het voordeel dat de orderpickers minder tijd nodig hebben om een bestelling te verzamelen. Om over te stappen van een traditioneel systeem naar de 'milk run' zijn er wel extra investeringen nodig.

De berekeningen van Van der Gaast laten zien dat orderpicking met het melkrondesysteem een aantrekkelijke en aanzienlijk snellere methode is wanneer de orders snel na elkaar binnenkomen, vooral als de producten op een efficiënte manier liggen opgeslagen. 
 
Het proefschrift ‘Stochastic models for order picking systems’ van Jelmer van der Gaast is hier te downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ramses Singeling, Media Officer voor RSM, op +31 10 408 2028, of per e-mail op singeling@rsm.nl.