ELENA-subsidie maakt onze campus duurzamer

Dankzij de ELENA-subsidie van de Europese Commissie kunnen we onze campus de komende jaren aanzienlijk verduurzamen.

Via de ELENA-subsidie steunt de Europese Commissie samen met de Europese Investeringsbank onder andere universiteiten bij de uitwerking van hun innovatieve investeringsprojecten. Bekijk hieronder de duurzame projecten die de Erasmus Universiteit Rotterdam de afgelopen jaren heeft ingezet.

Onlangs bezochten vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank onze campus, waar we onze investeringen verantwoord en toegelicht hebben. De ELENA-vertegenwoordigers waren tevreden over de stappen die de Erasmus Universiteit Rotterdam neemt om de voorzieningen op de campus zo duurzaam mogelijk te maken.

How Erasmus University Rotterdam is working towards a sustainable campus

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen