Elf Veni's voor onderzoekers Erasmus Universiteit Rotterdam

Elf Veni's voor onderzoekers Erasmus Universiteit Rotterdam

Elf getalenteerde onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hebben dit jaar een Veni-subsidie toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  In totaal hebben acht onderzoekers van het Erasmus MC en drie onderzoekers van andere faculteiten een subsidie ontvangen. De subsidie is bedoeld voor veelbelovende, pas gepromoveerde wetenschappers die hiermee gedurende drie jaar ideeën kunnen ontwikkelen en onderzoeken. De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per onderzoeker.

In totaal hebben acht onderzoekers van het Erasmus MC en onderzoekers van drie andere faculteiten aan de EUR een subsidie ontvangen.  Op campus Woudestein werden vraagstukken over genetica voor economen, de totstandkoming van creatief werk en crowdsourcing gehonoreerd. Het medisch onderzoek gaat onder andere over keuzegedrag van patiënten, psychoses na zwangerschap, diabetes en patiëntenzorg.
Het verkrijgen van een Veni-subsidie geldt als een belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière. 1124 onderzoekers vroegen dit jaar een Veni aan bij NWO, daarvan werden er 161 gehonoreerd.  

De laureaten zijn:
Ontwerp voor succes
Dr. L.E.A. (Laura) Braden, EUR — Cultuurwetenschappen
Interdisciplinary approaches are increasingly emphasized, yet little is known of the effect on workers. This study examines strategies designers use in integrating different disciplines to craft successful careers. Studying how creative work is accomplished under divergent disciplinary standards aids understanding larger shifting values within modern work.

Better Science Through Better Crowdsourcing
Dr. G.P. (Gabriele) Paolacci, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) EUR - Marketing Management
Crowdsourcing is revolutionizing how social scientists conduct research. However, little is known about the scientific perils of recruiting research participants on online marketplaces. This project investigates how research data quality depends on characteristics of the crowdsourcing process that are relevant across research paradigms and platforms.

Genetica voor economen
Dr. C.A. (Niels) Rietveld, EUR - School of Economics
Veel sociaal-economische kenmerken van mensen, zoals hun arbeidsmarktpositie en opleidingsniveau, zijn deels erfelijk. Dit project gaat op zoek naar genen die samenhangen met deze kenmerken, bekijkt of deze genen verschillende sociaal-economische kenmerken tegelijkertijd beïnvloeden en analyseert of genetisch verschillende mensen verschillend reageren op beleidsmaatregelen.

 Determining the mechanisms of TAD formation and their role in transcriptional regulation
Dr. J.G. (Joke) van Bemmel, Erasmus MC, Reproduction and Development
Aan/uit zetten van genen wordt beïnvloed door interacties met andere stukken DNA. Door breuken in DNA, zoals in kanker cellen, komt een gen in een nieuwe omgeving terecht en krijgt het andere contacten. De onderzoekers gaan analyseren of de nieuwe omgeving effect heeft op het aan/uit zetten van dat gen.

Is keuzegedrag van patiënten voorspelbaar?
Dr. E.W. (Esther) de Bekker-Grob, Erasmus MC – Maatschappelijke Gezondheidszorg
Inzicht krijgen in voorkeuren van patiënten is belangrijk om tot optimale klinische en beleidsbeslissingen te komen. Dit onderzoeksproject stelt vast hoe goed de voorkeuren die patiënten zeggen te hebben overeenkomen met wat zij daadwerkelijk kiezen, waarom deze afwijken, en hoe keuzegedrag beter voorspeld kan worden.

Etiologie en uitkomst van affectieve psychose veroorzaakt door bevalling
Dr. V. (Veerle) Bergink, Erasmus MC - Psychiatrie
Na de bevalling hebben vrouwen een hoog risico op manie of psychose. In dit project wordt onderzocht wat er gebeurd in de hersenstructuur en activiteit tijdens deze periode. Vervolgens onderzoeken we of we kunnen voorspellen welke vrouwen manisch depressieve terugval krijgen en welke vrouwen een gunstig ziektebeloop hebben.

Genetische component voor familiaire clustering van diabetes
Dr. A.D. (Ayşe) Demirkan, Erasmus MC - Epidemiologie
Erfelijk materiaal verkregen van dezelfde voorouder (consanguiniteit) kan recessief overervende vormen van ziekten veroorzaken. Mogelijk is consanguiniteit ook een risicofactor voor T2DM. Met dit voorstel wil ik genetische regios verkregen van dezelfde voorouder vinden die het risico op T2DM verhogen, door middel van statistische computermodellen in een grote familie studie.

Regulatie van eiwitstabiliteit in het brein
Dr. M.C. (Cristina) Gontan Pardo, Erasmus MC – Developmental Biology
Eiwitten worden continu aangemaakt en afgebroken om de juiste hoeveelheid en verhouding te waarborgen, ook in onze hersenen. De onderzoekers bestuderen een enzym dat eiwitten afbreekt om beter te begrijpen wat het doet in de hersenen en waarom mutaties in zulke enzymen tot mentale retardatie leiden

 Geslachtsverschillen in het risicoprofiel voor atherosclerose in verschillende bloedvaten
Dr. M. (Maryam) Kavousi, Erasmus MC - Epidemiologie
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak zowel bij vrouwen als mannen. Aderverkalking (atherosclerose) is de voornaamste oorzaak voor het ontstaan van deze aandoeningen. In dit project zal ik onderzoeken in hoeverre de risicofactoren, erfelijke oorzaken en nieuwe biomarkers, het verschil in aderverkalking tussen vrouwen en mannen kunnen verklaren.

 Combineren van statistiek en kliniek voor betere patiëntenzorg
Dr. mr. M.M. (Mostafa) Mokhles , Erasmus MC – Thoraxchirurgie
Tegenwoordig kunnen patiënten met een aangeboren hartafwijking volwassen worden. Helaas moeten ze wel gedurende hun leven veel hartoperaties ondergaan. Dit project zal voorspellingsmodellen ontwikkelen waarmee het optimale tijdstip van iedere noodzakelijke hartoperatie voorspeld kan worden zodat het totaal aantal hartoperaties gedurende het leven van deze patiënten tot een minimum beperkt wordt.

 Hoe fouten in het DNA leiden tot infecties
Dr. P.A (Pauline) van Schouwenburg, Erasmus MC – Immunologie
Het afweersysteem beschermt ons tegen infecties. In sommige mensen werkt het immuunsysteem niet goed, waardoor ze extra vatbaar zijn voor infecties. De onderzoekers gaan in het DNA van patiënten kijken of ze ‘fouten’ kunnen vinden waardoor hun immuunsysteem niet goed werkt, waardoor deze patiënten lijden aan een ziekte genaamd CVID.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216, E press@eur.nl