Elmira van Vliet onderzoekt functioneren van commissies van beroep in proefschrift

Donderdag 8 december 2016 breekt de spannende dag aan: dan hoopt Elmira van Vliet te promoveren met haar onderzoek naar commissies van beroep in het bijzonder onderwijs.

Werknemers in het bijzonder onderwijs kunnen sinds jaar en dag beroep instellen tegen verschillende (nader geregelde) besluiten van de werkgever die betrekking hebben op hun arbeidsrechtelijke rechtspositie. In de studie is op basis van een analyse van ruim 2.600 uitspraken op verschillende onderdelen het functioneren van de commissies van beroep in Nederland onderzocht. Daarnaast is de Wet Werk en Zekerheid (Wwz), die per 1 juli 2015 heeft geleid tot een ingrijpende wijziging van het Nederlandse ontslagrecht en de wettelijke regeling van de commissies van beroep, in dit onderzoek betrokken. Wat betekent de Wwz voor de commissies van beroep? Welke rollen zijn er voor de commissies van beroep nog weggelegd na de invoering van de Wwz, mede gelet op de analyse van de uitspraken uit het verleden? Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een aantal aanbevelingen gedaan.

Promotoren zijn prof. mr. A.R. Houweling en prof. mr. C. J. Loonstra. De promotie is op donderdag 8 december 2016 om 15.30 uur in de senaatszaal.