Emanuel van Praag benoemd tot hoogleraar Financiële Technologie en Recht

Emanuel van Praag

Met ingang van 1 april 2021 is Emanuel van Praag benoemd tot hoogleraar ‘Financiële Technologie en Recht’ (0,4 fte) aan Erasmus School of Law. De vergaande gevolgen van technologische ontwikkelingen, waaronder het gebruik van big data en open banking binnen de financiële sector, vragen om een helder juridisch raamwerk. Deze benoeming maakt het mogelijk om dit vanuit een multidisciplinaire benadering met goed begrip van technologieën te onderzoeken. Door zijn rol in de praktijk als advocaat bij HVG Law LLP is van Praag als geen ander op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de financiële sector.

Van Praag heeft een brede kennis van het (Europees) Financieel recht en is een expert op het gebied van financiële technologie en het benaderen van nieuwe businessmodellen en technieken vanuit de juridische context. Hij is al twee jaar betrokken bij het onderwijs van Erasmus School of Law. Zo is hij verbonden aan het vak ‘Financiële Technologie en Recht’ en hij heeft vele studenten begeleid in hun afstudeerscriptie. De afgelopen twee jaar was van Praag betrokken bij het International Centre for Financial law and Governance (ICFG) als senior fellow en een deel van zijn nieuwe onderzoek binnen de leerstoel zal worden gedaan vanuit het ICFG. Daarnaast was Van Praag Head of Regulatory Compliance bij de voormalige FinTech onderneming Pritle en heeft hij vele (wetenschappelijke) publicaties geschreven. Twee van zijn belangrijkste bijdragen zijn het in december 2020 uitgebrachte preadvies over de regulering van de betaalmarkt en open banking (PSD2) en zijn artikel over de financiële consument in het big-data tijdperk.

Van Praag is naast zijn functie bij Erasmus School of Law werkzaam bij HVG Law LLP als advocaat Financieel (toezichts-)recht en heeft al meer dan dertien jaar ervaring in de advocatuur en in de financiële sector. Hij combineerde zijn wetenschappelijk werk met de beroepspraktijk en blijft dit na zijn benoeming ook doen. Hij hoopt een brug te kunnen slaan tussen de praktijk en de academische wereld door zijn ervaringen uit de praktijk te implementeren in het onderwijs van Erasmus School of Law.

Grote ontwikkelingen in de financiële sector

De financiële sector laat drie belangrijke technologische ontwikkelingen zien: het toenemende gebruik van big data, de immer groeiende computerkracht die leidt tot vergaande automatisering van processen en de introductie en ingebruikname van andere opkomende technieken. Deze ontwikkelingen zorgen voor een wezenlijke verandering in hoe financiële instellingen opereren en onderling samenwerken. Een zeer belangrijk gevolg van de (technologische) ontwikkelingen is dat financiële instellingen en andere ondernemingen inspelen, respectievelijk voortbouwen, op elkaars producten, data en diensten; het fenomeen van open banking. Technologie leidt ook ertoe dat nieuwe partijen van buiten de financiële sector tot de markt toetreden. De verschuiving van menselijke contacten, beslissingen en kennis naar het gebruik van geautomatiseerde processen, algoritmen, online dienstverlening en big data leidt tot nieuwe juridische vraagstukken met betrekking tot beleid, regulering en toezicht. FinTech is ook terug te vinden in de betaaldienstverlening. De betaalindustrie emancipeert zich van iets wat de kredietinstelling ‘erbij deed’ naar een zelfstandige tak van financiële dienstverlening. De leerstoel ‘Financiële Technologie en Recht’ maakt het mogelijk om het juridische raamwerk rondom deze technologieën en ontwikkelingen te onderzoeken.

Innovatief en multidisciplinair onderzoek

Als hoogleraar ‘Financiële Technologie en Recht’ zal Van Praag zich specifiek richten op het gebruik van big data door financiële instellingen en op de grotere samenwerking tussen financiële instellingen onderling en de toetreding op de financiële markten door niet-financiële instellingen en de betaalmarkten. “Big data, open banking en de betaalmarkten zijn heftig in beweging en heel interessant. Ik kijk ernaar uit om deze onderwerpen naast mijn praktijk nu ook in een academische omgeving te bestuderen.

Decaan van Erasmus School of Law, prof.mr.dr. Suzan Stoter, is blij met de benoeming: “Met het benoemen van Van Praag laat Erasmus School of Law zien dat de faculteit zich op het gebied van het financieel recht in de voorhoede begeeft wat betreft het bestuderen van academische vraagstukken in verbinding met de zich steeds sneller voordoende technologische ontwikkelingen in de financiële praktijk.”

De leerstoel ‘Financiële Technologie en Recht’ sluit goed aan bij de ambitie van Erasmus School of Law om reguleringsvraagstukken in de financiële sector te onderzoeken en het vakgebied verder te profileren mede ook in samenwerking met aanpalende disciplines van Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management.  

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Emanuel van Praag van harte met zijn benoeming en wenst hem veel succes met zijn werkzaamheden.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Ronald de Groot, communicatieadviseur van Erasmus School of Law, via rdegroot@ese.eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen