Energie-economie

Energie-economie

Een betaalbare, zekere en schone energievoorziening is van groot belang voor onze welvaart. Bij het realiseren hiervan doen zich talrijke economische vraagstukken voor. Ronald Huisman, universitair hoofddocent financiële en energiemarkten aan Erasmus School of Economics, is een van de auteurs van dit artikel in de ESB, d.d. 25 september 2014.

In het artikel wordt een overzicht geboden van de verschillende typen vraagstukken en de inzichten die de energie-economische literatuur hierin biedt. Aan de orde komen niet alleen de winning, het gebruik, het transport en de handel in energie, maar ook recente ontwikkelingen rondom duurzame energie, het klimaatbeleid, systeemintegratie en emissiehandel.

Meer informatie

Klik hier om het volledige artikel te lezen in de ESB, 25 september 2014.