Er wordt te weinig gedaan tegen de problemen op de huizenmarkt

NU.nl

De problemen op de woningmarkt zijn uitgebreid genoemd afgelopen prinsjesdag. Toch doet het kabinet te weinig om de kostenstijgingen op de huizenmarkt het hoofd te bieden. ‘Er gebeurt eigenlijk weinig tot niets’, zegt Matthijs Korevaar, universitair docent financiering en woningmarkt aan Erasmus School of Economics.

Weinig tot geen veranderingen

Huizen zijn gemiddeld 20 procent duurder geworden sinds het begin van de coronacrisis. Ook de huren zijn hard omhooggegaan, waardoor de betaalbaarheid onder druk staat. Het blijft de vraag hoe woningen weer bereikbaar gaan worden voor starters. Volgens Korevaar blijft het kabinet voorlopig antwoord schuldig. ‘Er gebeurt eigenlijk weinig tot niets, is de conclusie. Het kabinet maakt jaarlijks 100 miljoen euro vrij om woningbouw te stimuleren, maar dat is een doekje voor het bloeden.’

Het kabinet waarschuwt zelfs expliciet voor het uitblijven van oplossingen. Aangezien het huidige kabinet demissionair is, bevat de miljoennota geen grote beleidswijzigingen. Er zijn wel wat investeringen aangekondigd, waaronder 100 miljoen voor nieuwbouw en een korting van 30 miljoen op de verhuurderheffing. Volgens Korevaar gaat die 30 miljoen euro echter weinig uithalen. De verhuurderheffing loopt op als de WOZ-waardes blijven stijgen, vertelt Korevaar. ‘Per saldo zijn corporaties dus misschien wel meer kwijt.’

Afschaffen hypotheekrenteaftrek

‘De fiscale bevoordeling van huizenbezit wordt als een van de hoofdoorzaken van de hoge koopprijzen genoemd’, zegt Korevaar over de miljoenennota. ‘Economen zijn het daar al langer over eens, maar het kabinet erkent dus ook zelf expliciet dat het eigen beleid de prijzen fors heeft beïnvloed. Er worden alleen nog geen stappen gezet om het beleid om te gooien.’

De hypotheekrenteaftrek stimuleert mensen de aankoop van hun woning te financieren met schulden. Dat geeft mensen een prikkel om relatief veel geld te besteden aan wonen. Adviesorganen pleitten daarom om de hypotheekrenteaftrek versneld af te schaffen. ‘De lage rente zorgt ervoor dat die stap ook relatief gemakkelijk kan nu’, zegt Korevaar.

Universitair Docent
Meer informatie

Het volledige artikel van NU.nl, 27 september 2021, kunt u hier vinden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen