Erasmus Charity Run: brug tussen onderwijs en sport

Erasmus Charity Run: brug tussen onderwijs en sport

Ongeveer vijfhonderd studenten, medewerkers en alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam lopen  tijdens de Rotterdam Marathon op zondag 12 april 2015 voor het goede doel. Samen met de studieverenigingen STAR, Cedo Nulli en In Duplo organiseert Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management, Erasmus University een sponsorloop tijdens de marathon. De opbrengst komt ten goede aan het Erasmus Education Fund.

Het is de derde keer dat de Erasmus Charity run word georganiseerd. Vorig jaar deden er zo’n driehonderd deelnemers mee, dit jaar wordt gestreefd naar vijfhonderd. Het grootste deel loopt de 10 kilometer (1/4 marathon). Een aantal waagt zich aan de gehele marathon van ruim 42 kilometer.

Erasmus Education Fund
Het Erasmus Education Fund ondersteunt ‘initiatieven waarmee kansarme, talentvolle jongeren in staat worden gesteld zich met behulp van hoger onderwijs te ontwikkelen tot leiders van de toekomst’. Het zijn jongeren vol potentieel, die dit zonder hulp niet kunnen benutten. Deze getalenteerde, sterk gemotiveerde jongeren, die over een enorme veerkracht en doorzettingsvermogen beschikken moeten simpelweg een eerlijke kans krijgen.

Speciale conditie- en trainingssessies
In de aanloop naar de marathon kunnen studenten deelnemen aan speciale conditie- en trainingssessies. Voor de deelnemers die namens de Erasmus Universiteit Rotterdam meelopen, wordt een speciaal klassement bijgehouden. De opbrengst van de Erasmus Charity Run wordt eind april bekendgemaakt.

Meer informatie

www.erasmuscharityrun.nl