Erasmus Junior College trekt honderden leerlingen naar campus

Erasmus Junior College trekt honderden leerlingen naar

Een paar honderd leerlingen uit het basisonderwijs waren dinsdag 17 februari 2015 afgekomen op de startcolleges economie, filosofie en psychologie. Voor het eerst leidde decaan van Erasmus School of Economics prof.dr. Philip Hans Franses de lessenreeksen van het Erasmus Junior College in.

Franses verkende met de kinderen het begrip ‘wetenschap’, vertelde ze wat er allemaal gebeurt op een universiteit en ook waarom en wanneer hoogleraren een toga dragen kwam aan bod.

Nieuwe lessenreeksen in de maak

Iedere lessenreeks heeft zijn eigen karakter. Bij Economie maken de kinderen kennis met geld, markten en veilingen en met keuzegedrag van mensen. Filosofie leert de kinderen lenig te worden in hun hoofd en richt zich op leren denken, argumenteren, luisteren en het onderzoeken van het andere perspectief. Bij Psychologie gaat het om hypothesen toetsen over de werking van ons brein. Geneeskunde gaat nog een stapje verder en daagt de leerlingen uit in groepjes zelf een onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Op dit moment is de lessenreeks over rechten in ontwikkeling, deze gaat in het nieuwe collegejaar van het Erasmus Junior College draaien.