Erasmus onderzoekers leggen eed af

Op woensdag 30 januari 2013 hebben circa 45 PhD en Research Master studenten een eed afgelegd waarin zij zich expliciet committeren aan de VSNU code voor wetenschapsbeoefening. De ceremonie vormde de afsluiting van een nieuwe cursus “Scientific Integrity”, die verplicht is voor alle nieuwe Research Master en PhD studenten van het Erasmus Research Institute of Management (ERIM).

De eedaflegging is een pilot voor een dergelijke ceremonie binnen de hele Erasmus Universiteit Rotterdam en werd daarom ook bijgewoond door rector magnificus prof.dr. Henk Schmidt.

In het licht van de algehele discussie over zorgvuldigheid en wetenschappelijke integriteit stelde het College van Bestuur in 2012 de EUR Taskforce Scientific Integrity in om verschillende initiatieven in de faculteiten die al gaande waren te bundelen. De taskforce is werkzaam tot september 2013. De Taskforce Scientific Integrity heeft als doelstelling het bewustzijn ten aanzien van wetenschappelijke zorgvuldigheid en integriteit te vergroten. Om dit te bereiken deelt de taskforce succesvolle praktijken, en identificeert, ontwikkelt en coördineert zij nieuwe initiatieven die het belang dienen van een meerderheid van faculteiten en instituten op de EUR. De hoofdactiviteiten richten zich op de opslag en archivering van onderzoeksdata en opleiding en training.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.