Erasmus School of Economics breidt duurzaamheidsbeleid uit met CO2-compensatie

Erasmus School of Economics gaat haar duurzaamheidsbeleid uitbreiden met een CO2-compensatie voor buitenlandse vluchten van internationale en uitwisselingsstudenten. Ook wordt aan medewerkers gevraagd om bij iedere dienstreis de CO2-compensatie af te nemen bij de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie. Dat heeft het bestuursteam in nauwe afstemming met de Faculteitsraad besloten. Erasmus School of Economics neemt hierin een voortrekkersrol aan binnen de universiteit.

Het bedrag dat gemoeid is met de CO2-compensatie voor studenten komt ten goede aan een specifiek CO2-compenserend project. Studenten kunnen meebeslissen welk project voor deze donatie in aanmerking komt.

Het internationaliseringsbeleid van Erasmus School of Economics trekt steeds meer economie- en econometriestudenten uit het buitenland aan. In de berekening van de CO2-compensatie gaat de faculteit uit van circa 1.500 buitenlandse diploma studenten. Daar bovenop komen de vluchten van 200-250 uitwisselingsstudenten alsmede de ruim 500 dienstreizen die medewerkers van de faculteit ieder jaar maken. Op basis van deze cijfers verwacht Erasmus School of Economics jaarlijks een bedrag rond de €100.000 aan CO2 te gaan compenseren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatiemedewerker bij de Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiele telefoon: +31 6 53 641 846.