Erasmus School of Economics mede-initiatiefnemer van KidsRights Index

Op 19 november 2013 heeft Dinand Webbink (hoogleraar Policy Evaluation) namens de Erasmus School of Economics samen met de kinderrechtenorganisatie KidsRights en het International Institute of Social Studies de eerste KidsRights Index gepresenteerd. Deze index maakt voor het eerst inzichtelijk hoe landen wereldwijd scoren op het gebied van de implementatie van kinderrechten op vijf verschillende domeinen: recht op leven, gezondheid, onderwijs, bescherming en omgevingsfactoren. Met de lancering van de KidsRights Index worden de kinderrechten onder de aandacht gebracht bij een breed publiek en verdere implementatie van kinderrechten ondersteund.

Stichting KidsRights nam het initiatief voor het ontwikkelen van een index die op wetenschappelijke wijze de status van kinderrechtenimplementatie wereldwijd in kaart brengt. Voor de totstandkoming van de KidsRights Index werden de Erasmus School of Economics en het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam benaderd. De partners hebben voor de ontwikkeling gebruikgemaakt van bestaande data: kwantitatieve gegevens die UNICEF jaarlijks publiceert in de State of the World’s Children en kwalitatieve data uit de Concluding Observations die het VN Comité voor de Rechten van het Kind publiceert voor elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag in 1989 heeft ondertekend. De KidsRights Index is een wereldwijd meetinstrument dat de nadruk legt op de naleving van de rechten van het kind.

Marc Dullaert, oprichter van Stichting KidsRights: "Wij geloven dat de KidsRights Index van grote waarde is voor het begrijpelijk en toegankelijk maken van bestaande data voor een breed publiek. Niet alleen geeft de index helder weer hoe landen scoren op kinderrechtenimplementatie, maar ook wordt duidelijk op welke punten zij kunnen verbeteren. Het is een tool voor overheden, het maatschappelijk middenveld en andere stakeholders om actie te kunnen ondernemen ten behoeve van de verbetering van kinderrechten."

De ranking gebeurt op basis van vijf domeinen die nodig zijn om implementatie van kinderrechten te bevorderen. Het domein ‘omgevingsfactoren’ is uniek, omdat het inzicht geeft in hoeverre een land volgens het VN Kinderrechten Comité formeel toegerust is om het VN Kinderrechtenverdrag uit te voeren. Dit domein zorgt voor enkele verassende uitslagen. “Sommige ‘rijke’ landen scoren relatief laag en enkele ‘arme’ landen laten zien dat ze juist goed presteren,” aldus Karin Arts; hoogleraar International Law and Development van International Institute of Social Studies. In 2013 zijn de opvallende landen: Portugal, Thailand, Egypte, Duitsland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Italië, Luxemburg en Brunei. De top tien wordt dit jaar bezet door Europese landen. Portugal voert de lijst aan, gevolgd door Nederland, Noorwegen, Slovenië, IJsland, Zwitserland, Ierland, Zweden, Frankrijk en Spanje. De verschillen in de top van de ranglijst tussen landen zijn klein. De ranking is tot stand gekomen op basis van de meest recente beschikbare data.

Prestaties op landniveau én domein

De rechten zoals die zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag worden nog lang niet overal goed nageleefd. De KidsRights Index maakt daarom de status per land inzichtelijk en vormt de basis voor het doen van concrete aanbevelingen. De ranking gebeurt op basis van vijf domeinen met meetbare indicatoren die nodig zijn om implementatie van kinderrechten te bevorderen: het recht op leven, gezondheid, onderwijs, bescherming en omgevingsfactoren. Het domein omgevingsfactoren is gebaseerd op indicatoren als het hebben van de juiste wetgeving, allocatie van middelen, beschikbaarheid van data, samenwerking tussen de regering en het maatschappelijk middenveld én de toepassing van algemene grondbeginselen zoals non-discriminatie, participatie en het belang van het kind. De KidsRights Index wordt jaarlijks gepubliceerd en wordt continu bijgewerkt op basis van nieuwe data.

Meer informatie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen