Erasmus School of Economics-opleiding Econometrie op eerste plaats in Keuzegids 2013

De bacheloropleiding Econometrie van Erasmus School of Economics (ESE) staat op de hoogste positie in de Keuzegids Universiteiten 2013, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). Op de ranglijst van de studie Fiscale Economie staat Erasmus School of Economics op de tweede plek.

Daarnaast wordt de Erasmus Universiteit Rotterdam gerekend tot de toppers van Nederland want ook de Rotterdamse opleidingen Bedrijfskunde en Psychologie bekleden de eerste plaats. De keuzegids bespreekt en beoordeelt jaarlijks universitaire opleidingen en is daarmee een soort ‘consumentengids’ van het wetenschappelijk onderwijs.

In de Keuzegids-ranglijst worden de WO-bacheloropleidingen van Nederlandse universiteiten met elkaar vergeleken op basis van student- en expertoordelen en vervolgens gerangschikt in hun eigen categorie. Studenten geven hun oordeel over de inhoud van de opleidingen, de kwaliteit van de docenten, de wetenschappelijke vorming, de praktijkgerichtheid, de studielast, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Methode
De redactie van de Keuzegids maakt de ranglijst op basis van de resultaten van de Nationale Studentenenquête (NSE) 2012. Bij opleidingen met een te kleine steekproef zijn ook de enquêteresultaten van 2012 en 2010 opgenomen. De expertoordelen berusten op de rapporten en accreditatiebesluiten van de NVAO. Verder wordt informatie uit het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en onderzoeksresultaten uit de WO-Monitor 2011 van de VSNU/IVA gebruikt.

Meer informatie

De Keuzegids Universiteiten 2013 is te bestellen via http://www.keuzegids.org/