Erasmus Universiteit nauw betrokken bij nieuwe Rotterdams Centrum voor Gezondheidspromotie

Erasmus Universiteit nauw betrokken bij nieuwe Rotterdams

De gemeente Rotterdam gaat met Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC maatregelen ontwikkelen en testen om mensen in beweging te zetten en  gezonde keuzes makkelijk en aantrekkelijk maken. Dat gebeurt in het nieuw opgezette Rotterdams Centrum voor Gezondheidspromotie. Het centrum is een belangrijke pijler in de gemeentelijke nota Publieke Gezondheid 2016-2020 ‘Rotterdam Vitale Stad’ die op donderdag 30 juni is gelanceerd door wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd, zorg). 

In Rotterdam is de grootste gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag en verbetering van de luchtkwaliteit. Bij gezond gedrag gaat het om gezond eten, niet roken, voldoende bewegen, minder alcohol drinken en - om infectieziekten te voorkomen - veilig seksueel gedrag en een goede handhygiëne. De focus van het nieuwe centrum ligt op het stimuleren van dit gedrag: hoe gaan we de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk maken?

Nudging
Diverse methoden worden ingezet om gezond gedrag te bevorderen. Een daarvan is ‘nudging’: een vriendelijke duwtje in de goede richting. Het idee is nudging te gebruiken om mensen te helpen makkelijker en betere keuzes te maken, waarbij de overheid, maar ook gezondheids-werkers weliswaar sturen maar mensen wel hun eigen keuzevrijheid laten.

Bij de maatregelen ter bevordering van gezond gedrag en het onderzoek naar de effecten daarvan zijn vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam  programmaleiders hoogleraar Gezondheidpsychologie dr. Semiha Denktas en hoogleraar Maatschappelijke gezondheidszorg dr. Lex Burdorf van Erasmus MC betrokken.

Samenwerking met de stad
Het nieuwe Rotterdam Centrum voor Gezondheidspromotie past in de strategie van de Erasmus Universiteit om kennis en kunde in te zetten voor grote maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam en daarbij samen te werken met partijen in de stad. Om de verbinding tussen universiteit en stad verder te versterken en voor het werken aan een betere stad voor alle Rotterdammers.

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties samenwerking EUR - Rotterdam | 010 408 2135 | marjolein.kooistra@eur.nl