Erasmus Universiteit ontvangt 400 Europese stadsprofessionals en stedelijke beleidsmakers

Erasmus Universiteit ontvangt 400 Europese

Bijna 400 stedelijke beleidsmakers en professionals uit heel Europa komen deze week naar Rotterdam. Doel: elkaar inspireren met nieuwe ideeën, projecten en best practices voor de ontwikkeling van een duurzame stad. Van 24 tot en met 26 augustus houdt URBACT, het Europese uitwisselings- en scholingsprogramma voor het promoten van duurzame stedelijke ontwikkeling in Europa, haar jaarlijkse Summer University, dit jaar op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Summer University is een intensief programma voor Europese stedelijke beleidsmakers en professionals die aan URBACT zijn verbonden. Tijdens de drie dagen op de Erasmus Universiteit en tijdens excursies in Rotterdam inspireren zij elkaar op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkelingen. Steden delen met elkaar hun best practices en beleidsinstrumenten en buigen zich over ondernemerschap en lokale economie. Hoe kunnen steden beter zorgen voor toekomstbestendige banen?  Hoe ondersteun je bewoners daarbij? En op welke manier kun je leefbare wijken creëren en wat heb je daarvoor nodig? 

Ook sociale cohesie en diversiteit staan op het programma. Het onderdeel Urban Sustainability Transitions in Energy, Food and Water systems wordt geleid door dr. Niki Frantzeskaki van EUR-onderzoeksinsituut DRIFT. Naast de Labs zijn er excursies naar voorbeeldprojecten in de stad Rotterdam. 

De komst van Summer University URBACT sluit aan bij de ambitie van de Erasmus Universiteit om door kennisdelen bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling en een toekomstbestendige samenleving. 

URBACT 
De missie van het Europese URBACT-programma is om steden samen te laten werken bij het ontwikkelen van geïntegreerde oplossingen voor gemeenschappelijke stedelijke uitdagingen. Door het creëren van netwerken, leren van elkaars ervaringen, lessen te trekken en het identificeren van goede praktijken ter verbetering van stedelijk beleid. Daarbij draait het om het versterken van het stedelijke bestuur en kennisniveau op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het project maakt onderdeel uit van het Europese Cohesiebeleid en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, de 28 lidstaten, Noorwegen & Zwitserland. 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 408 2135 | marjolein.kooistra@eur.nl