Erasmus Universiteit pakt werkdruk medewerkers aan

Vermindering van regeldruk, het organiseren van trainingen en een goede balans voor wetenschappers tussen onderzoek en onderwijs: een greep uit de maatregelen die de Erasmus Universiteit Rotterdam de komende jaren neemt om de werkdruk met en bij haar medewerkers te beheersen. Onlangs is het plan ‘Aanpak werkdruk EUR’ vastgesteld.

De Erasmus Universiteit kiest voor een aanpak waarbij de medewerker en het team centraal staan. Werkdruk zal dan ook een thema worden dat zowel in teams als met individuele medewerkers besproken gaat worden.

Voor wetenschappers gaat het vaak om een goede balans tussen onderwijs, onderzoek en administratieve taken. Daarbij blijkt dat niet alleen de hoeveelheid werk van invloed is, maar ook de verdeling daarin tussen die drie en hoe het geheel wordt ondersteund. Wat daarnaast telt is de invloed die onderzoekers en docenten hebben op de onderlinge taakverdeling in het team.

Faculteiten nemen maatregelen om de balans tussen onderwijs en onderzoek te verbeteren, bijvoorbeeld door wetenschappers meer tijd te bieden om onderzoek te doen of het organiseren van een periode waarin ze zich geheel op onderzoek kunnen richten.

Belangrijke stap om werkdruk te verlagen en een gezonde werkomgeving te creëren

   Eddy Hus, lid College van Bestuur

Ook gaat de Erasmus Universiteit tijdsintensieve administratie aanpakken door eenvoudiger ‘selfservice-tools’. Doel: tijdwinst en meer gebruiksgemak. Verder worden er voor leidinggevenden gerichte trainingen georganiseerd omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van werkdruk.

Onderzoek bood handvatten voor gerichte aanpak

De maatregelen in het plan van aanpak zijn gebaseerd op medewerkersonderzoek en verdiepend kwalitatief onderzoek naar werkdruk binnen de Erasmus Universiteit en aanbevelingen van de medezeggenschapsorganen. Uit deze onderzoeken blijkt dat werkdruk zich op vele verschillende manieren manifesteert en per situatie om een andere aanpak vraagt. Het is maatwerk en vraagt ook om een constant gesprek met elkaar op de werkvloer om het bespreekbaar te maken en gericht te kunnen aanpakken per persoon of afdeling.

De uitvoering van het plan ‘Aanpak werkdruk EUR’ is begin 2018 gestart en wordt in samenhang met de plannen van faculteiten de komende twee jaar intensief gemonitord en besproken met de medezeggenschap.

Eddy Hus, lid College van Bestuur: “Het opstellen van dit plan van aanpak is een inspirerend proces geweest. Samen met de medezeggenschapsorganen EUROPA (lokale vertegenwoordiging bonden) en de Universiteitsraad zijn we tot een gedragen en gerichte aanpak gekomen. Het is een belangrijke stap om met elkaar aan de slag te gaan om de werkdruk binnen onze organisatie te verlagen en een gezonde werkomgeving te creëren voor onze medewerkers. We verwachten er veel van!”

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl