Erasmus Universiteit presenteert nieuwe projecten online onderwijs

Erasmus Universiteit presenteert nieuwe projecten online

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft grote stappen gezet om haar online onderwijs uit te breiden. Op 30 september 2015 lanceert de universiteit tijdens een beurs de eerste MOOC van Econometrie. Ook presenteert de universiteit een streaming literatuurdienst en de Legal Battle App. Met de nieuwe online onderwijsprojecten wil de EUR het onderwijs realistischer, uitdagender en efficiënter te maken.

Een van de projecten die tijdens de beurs wordt gepresenteerd is een streaming literatuur dienst voor studenten van de Erasmus School of Law. Daarmee hebben studenten toegang tot alle juridische literatuur van alle juridische uitgevers in Nederland tegen een vast bedrag per maand. Voorheen kregen de studenten maar met een relatief klein aantal bronnen te maken. Digitalisering van juridische literatuur past in de huidige ontwikkelingen op het terrein van onderwijsinnovatie.

Games en apps
Naast de streaming literatuurdienst ontwikkelde de Erasmus Universiteit de Legal Battle App waarin studenten hun juridische kennis kunnen toetsen. De game kan individueel of tegen anderen worden gespeeld. Het is ook mogelijk om kennisbattles te organiseren tussen studenten van verschillende instellingen.

Ook bij Erasmus MC wordt gewerkt aan innovatieve vormen van onderwijs, zoals het ontwikkelen van virtuele patiënten-casussen. Studenten doorlopen deze casussen individueel of in groepen, waardoor ze in korte tijd veel ziektebeelden te zien te krijgen en zo efficiënter en kwalitatief beter onderwijs over klinisch redeneren krijgen.

MOOCs
De EUR ontwikkelt verder verschillende Massive Open Online Courses (MOOCs) om haar onderwijs toegankelijk te maken voor deelnemers van over de hele wereld. De MOOCs gaan over Econometrie, Serious Gaming, Innovatiemanagement en Onderzoeksvaardigheden. De eerste MOOC van de EUR over Econometrie wordt tijdens de beurs over online onderwijs gelanceerd.

Beleid
De Erasmus Universiteit wil met online onderwijs haar opleidingen verbeteren en vernieuwen. Online onderwijs levert ook een bijdrage aan de ambitie om een nog internationalere universiteit te worden.  Ook wil de universiteit meer studenten naar haar post-initieel onderwijs te trekken en dit onderwijs beter te laten aansluiten bij de verschillende doelgroepen.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl