Erasmus Universiteit Rotterdam creëert kansen voor gevluchte studenten en wetenschappers

Michelle Muus

Hoger opgeleide vluchtelingen die willen studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam krijgen daar voortaan meer mogelijkheden voor. Ook creëert de universiteit tijdelijke werkplekken voor gevluchte wetenschappers, zodat zij hun werk in een veilige omgeving kunnen voortzetten. Deze afspraken zijn vrijdag 6 april vastgelegd in een driejarig convenant met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Begeleiding-op-maat en talentontwikkeling zijn speerpunten in de samenwerking.

De universiteit kiest ervoor om de vluchtelingen voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs met het voorbereidend jaar. Waar mogelijk krijgen vluchtelingen die al hebben gestudeerd in het land van herkomst vrijstellingen voor eerstejaars vakken. Zo wordt voorkomen dat zij hun hele opleiding opnieuw moeten doen.

Mardjan Seighali, directeur UAF: ‘Ik ben zeer verheugd over deze samenwerking. Vluchtelingen weten zelf hoe zij hun toekomst willen vormgeven. Het gaat er alleen om dat zij in het begin de begeleiding krijgen die ze nodig hebben en toegang krijgen tot passende onderwijstrajecten.’

Voorbereidend jaar
In september zijn zestien vluchtelingen gestart met een Voorbereidend Jaar Erasmus. In het kader hiervan volgen zij intensieve cursussen Nederlands bij het EUR Language & Training Centre (LTC), waarmee zij het vereiste taalniveau halen voor het hoger onderwijs. Om de Nederlandse taalvaardigheid te oefenen, is voor iedere deelnemer een ‘taalbuddy’ geworven onder studenten en medewerkers.

Huibert Pols, rector magnificus van de Erasmus Universiteit: ‘Tijdens dit voorbereidend jaar kunnen de deelnemers wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem en bereiden zij zich optimaal voor op een studie in het hoger onderwijs. Het is onze ambitie om dit schakeljaar structureel aan te bieden en het aanbod uit te breiden in samenwerking met Rotterdamse ketenpartners.’

Bedreigde wetenschappers
Voor bedreigde wetenschappers creëert de EUR jaarlijks twee of drie onderzoeks- of PhD-plekken, zodat zij hun werk in een veilige omgeving kunnen voortzetten. De kandidaten worden uitgekozen en voorgedragen door het UAF.

Over het UAF
Het UAF is opgericht in 1948 en begeleidt vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Het UAF biedt vluchtelingen de kans om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Sinds 2009 doet het UAF in Nederland en Vlaanderen de coördinatie voor het internationale Scholars at Risk-netwerk. Samen met Nederlandse en Vlaamse Hoger Onderwijsinstellingen die lid zijn van het SAR netwerk, verzorgt het UAF werkplekken voor wetenschappers die bedreigd worden vanwege hun werk. Dit gaat meestal om een tijdelijke positie als onderzoeker en soms om een PhD-plek.

Meer informatie

UAF: Jasper Vink, communicatieadviseur en persvoorlichter, T (030) 204 15 81 M 06-3609 3607
E-mail: j.vink@uaf.nl

Erasmus Universiteit Rotterdam: Persvoorlichting, Sandra van Beek of Jacco Neleman.
T (010) 408 1216, E press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen