Erasmus Universiteit Rotterdam en YES!Delft bundelen krachten

Yes! Delft
Managing director YES!Delft Evert Jaap Lugt and YES!Delft startup Scoozy

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), TU Delft en de Gemeente Delft hebben besloten dat EUR toetreedt als aandeelhouder van tech-incubator YES!Delft. Bij EUR wordt YES!Delft onderdeel van het net opgerichte Erasmus Enterprise. Alle partijen willen hiermee de innovatiekracht in de regio verder stimuleren. EUR, TU Delft en de gemeente Delft zien in innovatie een belangrijke kans om impact te hebben op concrete sociale vraagstukken.

“De samenwerking met YES!Delft is een natuurlijke voortzetting van de convergentiestrategie van EUR, Erasmus MC en TU Delft en een verdere verdieping op het gebied van een aantal grote maatschappelijke thema’s. We willen de ecosystemen in Rotterdam en Delft met elkaar verbinden en onze expertises aan elkaar koppelen. Door diversiteit in startup-teams (Tech, Business en Social) te stimuleren zal het regionale innovatieklimaat een boost krijgen”, aldus Rutger Engels, rector magnificus van Erasmus Universiteit Rotterdam.

"Door diversiteit in startup-teams (Tech, Business en Social) te stimuleren zal het regionale innovatieklimaat een boost krijgen”

Rutger Engels

rector magnificus Erasmus Unviersiteit Rotterdam

Innovatie door diversiteit

De regio Rotterdam heeft een rijke voedingsbodem qua diversiteit en ondernemerschap. Een multidisciplinaire aanpak is van belang voor innovatie en voor het oplossen van vraagstukken in de regio. Innovatie vraagt een combinatie van verschillende perspectieven (tech, maatschappelijk, commercieel) vanuit zowel de oplossing als de behoefte. Startup-teams die diversiteit kunnen benutten, kunnen sneller en beter innoveren, daarom is het samenbrengen van EUR en YES!Delft een belangrijke aanjager van ondernemende initiatieven. De synergie tussen EUR-disciplines enerzijds en de TU-disciplines anderzijds levert meer diverse teams, die beter kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Wij geloven dat we op deze manier startups kunnen versnellen.

“Succesvolle startups hebben altijd een divers founder team waarbij de teamleden complementair zijn aan elkaar en vaak verschillen in profiel. Deze samenwerking stelt ons in staat om Business talent van EUR en technisch talent van TU Delft bij elkaar te brengen waardoor we optimale startup-teams kunnen vormen in de regio”, aldus Evert Jaap Lugt, managing director YES!Delft.

“Deze samenwerking stelt ons in staat om Business talent van EUR en technisch talent van TU Delft bij elkaar te brengen waardoor we optimale startup-teams kunnen vormen in de regio.”

Evert Jaap Lugt

managing director YES!Delft

Prof.dr. Vareska van de Vrande, Academic lead Erasmus Enterprise and Michiel Muller, Chair Erasmus Trustfund & EUR Alumnus talk about entrepreneurship.

Ondernemerschap als vehicle voor maatschappelijke impact

De EUR zal in het kader van haar Strategy 2024 de komende jaren haar impact in de regio Rotterdam Delft vergroten, om die reden wordt geïnvesteerd in ondernemerschap. “Ondernemerschap biedt een route om die maatschappelijke impact te creëren. Bestaande EUR initiatieven, zoals ECE en ERBS zullen samen met YES!Delft één ondernemende gemeenschap vormen binnen Erasmus Enterprise. Hier wordt de samenwerking met derden gestimuleerd en gefaciliteerd, en kunnen innovatieve studenten, medewerkers en alumni terecht om samen te werken aan hun maatschappelijke initiatieven en/of innovatieve startups”, aldus Rutger Engels.

YES!Delft gaat, naast haar initiatieven op de locaties in Delft en Den Haag, in Rotterdam programma’s aanbieden die aansluiten op de expertise aan de Woudestein campus. Hierbij richt YES!Delft zich op specifieke aandachtsgebieden (verticals) zoals Social Tech, waarin het oplossen van vraagstukken uit de stad, zoals jeugdzorg en ouderenzorg een belangrijke plek innemen. “Technologie stelt ons in staat om op sociaal gebied grote impact te hebben. Te lang is dit vanuit de markt een onderbelicht gebied gebleven. Wij willen hier door deze samenwerking verandering in brengen”, aldus Evert Jaap Lugt.

Gemeente Delft ondersteunt deze ontwikkeling van harte vertelt wethouder Bas Vollebregt van gemeente Delft. ‘’YES!Delft is enorm succesvol gebleken in het ondersteunen van veelbelovende bedrijven. Samen met de andere aandeelhouder, TU Delft, hebben we een strategie uitgezet waarin we ernaar streven om deze impact te vergroten. Hierbij horen ook uitbreidingen naar andere sterke economische clusters in de regio, de samenwerking met de Erasmus Universiteit past hier perfect bij. Het technische talent uit Delft en het economische talent uit Rotterdam kunnen elkaar prachtig aanvullen.’’            
 

YES!Delft regionale incubatie-powerhouse

YES!Delft is opgericht door de TU Delft, TNO en de gemeente Delft en de incubator speelt een belangrijke rol in het innovatie-ecosysteem rond de TU Delft en de regio Zuid-Holland. “De TU Delft is trots op het succes van YES!Delft. Verschillende van onze spin-offs hebben zich daar succesvol kunnen ontwikkelen en de incubator is een begrip op de TU Delft Campus. De afgelopen jaren zijn al meerdere bedrijven vanuit de regio Rotterdam ingestroomd, en nu bundelen we de krachten om ondernemerschap in onze regio te stimuleren, op belangrijke maatschappelijke thema’s. Dat past goed in de nauwe samenwerking tussen de TU Delft, EUR en het Erasmus MC”, aldus collegevoorzitter Tim van der Hagen.

Top 5 van incubators

In de jaarlijkse UBI ranking wordt YES!Delft gezien als een van de top 5 incubators in de wereld. Met ruim 120 tech-startups in de incubator, meer dan 100 mentoren en ruim 40 corporate partners beheert YES!Delft het grootste startup-ecosysteem in Nederland. Voorbeelden van succesvolle initiatieven met een sociale insteek zijn o.a. de Somnox slaaprobot (inmiddels in Rotterdam gevestigde spin-off van de TU Delft) en de in deze tijd onmisbare UV Smart, waarbij met behulp van uv-licht binnen seconden medische apparaten ontsmet kunnen worden.

Meer informatie

Press Office EUR, Rateb Abawi, T 06 3649 5419, E press@eur.nl

Gerelateerde content
Hoogleraar prof.dr. Vareska van de Vrande en ondernemer Michiel Muller over het belang van ondernemerschap in de toekomst.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen