Erasmus Universiteit Rotterdam neemt afstand van proefschrift

De Erasmus Universiteit Rotterdam laat een proefschrift uit de universiteitsbibliotheek verwijderen en neemt maatregelen tegen de begeleidende promotor. Dat heeft het College van Bestuur vorige week besloten na vervolgonderzoek naar plagiaat in een proefschrift uit 2013 van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Herziene versie proefschrift voldoet niet
In juni 2014 heeft het College van Bestuur (CvB) promovenda berispt om geconstateerd plagiaat en haar opgedragen diverse gedeelten uit het proefschrift opnieuw te schrijven. De beklaagde heeft daarop in oktober 2014 een herziene versie aangeleverd. Een onderzoekscommissie heeft op basis hiervan vastgesteld dat zij weliswaar het plagiaat heeft verwijderd, maar er niet in is geslaagd passages op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te herschrijven. De commissie schrijft in haar rapport dat het beklaagde en haar promotor heeft ontbroken aan “het noodzakelijke kritisch en zelfkritisch vermogen bij het schrijven van een proefschrift”.

De conclusies van de onderzoekscommissie zijn overgenomen door het College van Promoties (bestaande uit alle decanen) en het CvB en er is <media 2115931>besloten</media> de beklaagde te verzoeken afstand te doen van haar doctorsgraad. Het proefschrift wordt definitief niet opgenomen in de universiteitsbibliotheek (hardcopy en online) en andere bibliotheken wordt verzocht het eveneens niet op te nemen. De promotiepremie die de universiteit ontvangt voor deze promotie zal worden teruggestort aan het ministerie van OCW.

Promotor is tekortgeschoten
De begeleiding bij de totstandkoming van dit proefschrift is volstrekt onvoldoende geweest. In de andere proefschriften die de promotor destijds begeleidde is door de onderzoekscommissie geen plagiaat aangetroffen. De promotor mag geen promovendi meer begeleiden, noch in de toekomst deelnemen aan promotiecommissies aan de Erasmus Universiteit. Hij heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is niet meer in dienst van de universiteit. 

Intensivering begeleiding buitenpromovendi
Mede naar aanleiding van deze casus is het systeem van kwaliteitsborging van externe promovendi bij RSM herzien. De faculteit heeft een parttime PhD programma ontwikkeld waarvoor strikte toelatings-, opleidings-, en begeleidingseisen gelden en dat door iedere buitenpromovendus gevolgd moet worden. Daarnaast moet minstens één van de twee promotoren lid zijn van ERIM, de gedeelde onderzoekschool van de RSM en de Erasmus School of Economics.

Naast de maatregelen jegens promotor en promovendus heeft de universiteit structurele maatregelen genomen om de kans op herhaling van dit incident in de toekomst zo klein mogelijk te maken. Zo is onder andere het <media 48796>promotiereglement</media> aangescherpt.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus University Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl