Erasmus Universiteit Rotterdam veroordeelt Russische inval Oekraïne

De Nederlandse universiteiten zijn geschokt door de Russische inval in Oekraïne en leven mee met eenieder die hierdoor getroffen wordt. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt en we maken ons grote zorgen over de gevolgen die het heeft voor de Oekraïense universiteiten en de academische gemeenschap. 

We zijn solidair met studenten en medewerkers in Oekraïne en we omarmen de academische gemeenschappen in Rusland die zich uitspreken tegen de inval en zich moedig blijven inzetten voor vrede, dialoog en open samenwerking.

De Nederlandse universiteiten zetten zich in om studenten en medewerkers te ondersteunen die hier direct of indirect door geraakt worden. Wij zien dat er onzekerheid is onder Oekraïense en Russische medewerkers en studenten in Nederland. Wij doen ons uiterste best om hen zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast gaan de universiteiten kijken welke mogelijkheden er zijn om academici in Oekraïne hulp te bieden. Het is onze verantwoordelijkheid als universiteiten om met onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een betere wereld en om ons in te zetten voor vrede, respect en (academische) vrijheid. 

Heb je vragen?

Medewerkers en studenten die vragen en/of zorgen hebben, kunnen zich wenden tot hun leidinggevende of studieadviseur. Neem contact op met de Servicedesk, mochten er zijn zaken die extra aandacht behoeven op het gebied van cybersecurity.

Meer informatie over de situatie lees je op rijksoverheid.nl

Lees de meest recente informatie over de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor verblijf op ind.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen