Erasmus Universiteit schort relatie met RSC/RVSV op

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft besloten om de relatie met studentenvereniging RSC/RVSV met onmiddellijke ingang op te schorten. Dit gebeurt naar aanleiding van getuigenissen over incidenten tijdens de kennismakingstijd bij deze vereniging, die het tv-programma ‘Rambam’ laat zien op donderdag 11 januari. 

Rambam (BNNVARA) liet twee studenten undercover meelopen tijdens de kennismakingstijd 2017 van het RSC/RVSV. In de beelden komen studenten aan het woord die vertellen over meerdere voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag, met name fysiek contact. Dat is in strijd met de afspraken die de Erasmus Universiteit met verenigingen maakt over een veilige kennismakingstijd.

De opnames zijn voor het College van Bestuur reden om de relatie met het RSC/RVSV per direct op te schorten, nadat rector magnificus prof.dr. Huibert Pols op vrijdag 5 januari de beelden had gezien: “Ik vind de beelden zeer zorgwekkend. We maken afspraken met alle verenigingen over een veilige kennismakingstijd. Daarbij geldt: ‘high trust, low tolerance’. De incidenten zoals genoemd in de beelden van Rambam betreffen grensoverschrijdend, onacceptabel gedrag. Dat zet onze vertrouwensrelatie onder druk.”

De maatregel betekent dat de bestuursbeurzen en de subsidie voor eerstejaarsleden per direct worden stopgezet en dat de vereniging vooralsnog niet meer welkom is bij academische plechtigheden en de universitaire Eurekaweek (introductiedagen).

Onderzoek en cultuurverandering

Omdat de beelden echter niet de incidenten zelf laten zien, wil de universiteit meer helderheid. Onderzoek van het RSC/RVSV, gemonitord door de universiteit, moet duidelijkheid bieden. Ook wacht de EUR eventuele maatregelen af die door de vereniging op basis van dat onderzoek worden genomen. Daarnaast toetst de Commissie KMT (kennismakingstijd) van de Erasmus Universiteit of de aangekondigde structurele cultuurverandering van het RSC/RVSV daadwerkelijk slaagt, resulterend in een kennismakingsperiode die voldoet aan de eisen van de universiteit.

Rector magnificus Pols: “Op basis van dat alles kunnen we opnieuw met elkaar in gesprek en bezien of de relatie kan worden hersteld.”

Orde op zaken

Het College van Bestuur onderschrijft het streven van het RSC/RVSV om echt werk te gaan maken van een ingrijpende cultuurverandering. “Het is hoognodig dat de vereniging orde op zaken stelt om zo tot een veilige en eigentijdse kennismakingstijd te komen”, zegt rector magnificus Pols. “Studentengezelligheidsverenigingen spelen een belangrijke rol in het studentenleven en kunnen een positieve maatschappelijke impact hebben, maar ze moeten qua cultuur met hun tijd meegaan. We staan open voor een dialoog met het RSC/RVSV over het bewerkstelligen van de cultuurverandering. Deze zal echter door de vereniging zèlf moeten worden bereikt.”

Afspraken met verenigingen

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft sinds 1998 de Commissie Kennismakingstijd Studentengezelligheidsverenigingen. Inzet is de verenigingen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en op mogelijke psychische en fysieke risico’s voor de deelnemers van de kennismakingstijd. De commissie bespreekt voor én na de kennismakingstijd de aandachtspunten die door de universiteit zijn opgesteld voor het goed verloop van de KMT en maakt afspraken met de verenigingen. Ook moeten de verenigingen meedoen aan cursussen. Als daar aanleiding toe is, kan het College van Bestuur maatregelen nemen tegen verenigingen.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen