Erasmus Universiteit tekent voor samenwerking onderwijs foodsector

Erasmus Universiteit tekent voor samenwerking onderwijs

De Erasmus Universiteit Rotterdam wil samen met zes andere Rotterdamse onderwijsinstellingen het onderwijs beter laten aansluiten op de veranderingen in de foodsector in de Rotterdamse regio. De instellingen ondertekenden hiervoor op woensdag 21 september 2016 een convenant tijdens de bestuurdersconferentie van Eurocities in het stadhuis. Deze grootschalige vorm van samenwerking is uniek in Nederland en Europa. Ook werd de onderzoeksagenda Food for the Future aangeboden.

Door nieuwe technologische ontwikkelingen, een veranderende marktvraag en de wens om meer duurzaam te produceren veranderen veranderen de arbeidsbehoefte en benodigde vaardigheden van bedrijven in de foodsector.

Vertegenwoordigers van Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Wellantcollege, Lentiz Onderwijsgroep, Albeda en Zadkine ondertekenden gezamenlijke uitgangspunten voor de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Dit gebeurde in aanwezigheid van diverse officials van de EU, Rijksoverheid en Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Onderzoeksagenda en realisatieplan
Op uitnodiging van de gemeente Rotterdam hebben Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen UR en Hogeschool Inholland een onderzoeksagenda opgesteld voor diepgravend, breedschalig en toekomstgericht onderzoek naar de economische en maatschappelijke uitdagingen van het foodcluster.

Daarnaast is ook een verkenning uitgevoerd om met het regionale foodcluster een succesvolle omslag te maken naar een dynamisch ecosysteem. Daarin brengen innovatieve bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen tot ontwikkeling en worden economische groei en maatschappelijke doelen bevorderd.

De onderzoeksagenda en het realisatieplan ‘Food for the Future’ worden tegelijkertijd met het convenant gepresenteerd.

150 studenten volgen eerste College ‘Food for the Future’
Ter gelegenheid van de lancering volgden ’s middags 150 studenten en scholieren het eerste college onder de vlag van dit samenwerkingsverband, ‘Food for the Future’. Wethouder Struijvenberg van Werkgelegenheid en Economie leidde het college in. Toonaangevende spelers binnen de sector namen de studenten deze middag mee in de innovatieve en duurzame wereld van food. De food sector is interessant voor de studenten vanwege het internationale karakter en het carrièreperspectief voor professionals binnen alle disciplines.

Food sector regio Rotterdam
De food sector een belangrijk onderdeel uitmaakt van de snel veranderende economie. De foodsector in de Rotterdamse regio is mondiaal gezien een grote speler in de voedselproductie. De verwachting is dat in 2050 wereldwijd bijna 10 miljard monden gevoed moeten worden. Een slimmer voedselsysteem is nodig. De foodsector uit de regio Rotterdam produceert en ontwikkelt hiervoor dagelijks oplossingen en speelt een belangrijke rol in de Nederlandse en mondiale economie. De sector bestaat uit ruim 6.100 bedrijven met 43.000 arbeidsplaatsen met een gezamenlijke omzet van 24,5 miljard.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam | 010 408 1216 | press@eur.nl