ERC Consolidator Grant voor Stijn Reijnders

ERC Consolidator Grant voor Stijn Reijnders

Prof.dr. Stijn Reijnders heeft de zeer prestigieuze ERC Consolidator Grant ontvangen voor zijn onderzoek naar filmtoerisme. Met deze beurs van ruim 1,9 miljoen euro kan Reijnders de komende vijf jaar zijn team uitbreiden om het onderzoek op wereldwijde schaal voort te zetten.

Reijnders, hoogleraar Cultureel Erfgoed, doet onderzoek naar filmtoerisme: het verschijnsel dat mensen naar plaatsen reizen die zij kennen uit populaire films of tv-series. De afgelopen jaren bezoeken steeds meer mensen beroemde filmlocaties, met soms verstrekkende economische en ecologische gevolgen. Zo wordt geschat dat het aantal internationale bezoekers aan Nieuw-Zeeland is verdubbeld door de Lord of the Rings-filmtrilogie. Het strand uit de film The Beach ligt midden in een Thais natuurreservaat.

Verbeelding
Reijnders en zijn team willen met het project ‘Worlds of Imagination’ een fundamentele bijdrage leveren aan een groeiend, maar versnipperd onderzoeksgebied. Dat moet worden bereikt door het bestuderen van filmtoerisme op een internationale, vergelijkende wijze en door het gebruik van nieuwe experimentele methoden uit zowel de geesteswetenschappen als de sociale wetenschappen.

‘Worlds of Imagination’ richt zich op het verkennen van meer generieke processen en machtsrelaties die een rol spelen bij de ontwikkeling en de ervaringen van wereldwijd filmtoerisme. De kernvragen van dit project zijn: waarom, onder welke voorwaarden en hoe leiden films en tv-series tot nieuwe en diverse toeristenstromen? De ambitie is een innovatieve theorie te formuleren over de rol van de verbeelding in een gemediatiseerde en geglobaliseerde samenleving.

Onderzoeksteam
Met de ERC Consolidator Grant van 1,9 miljoen euro kan Reijnders zijn onderzoeksteam uitbreiden. Samen met vier promovendi en een postdoc onderzoeker gaat hij filmtoerisme in vijf geografisch en cultureel verschillende contexten analyseren en vergelijken: Zuid-Korea, Nigeria, het Verenigd Koninkrijk, Jamaica en India. Het onderzoek richt zich onder andere op het effect van lokaal beleid als het gaat om het ontwikkelen van filmtoerisme. Daarnaast kijkt hij naar de overeenkomsten en verschillen in de motieven en ervaringen van filmtoeristen met uiteenlopende achtergronden.

Het project van Reijnders wordt ondergebracht bij het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC). Stijn Reijnders is dinsdag 2 februari a.s. te gast in een speciale IFFR-editie van Studio Erasmus.

Over de ERC grants
European Research Council (ERC)-subsidies maken onderdeel uit van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie. De ERC Consolidator Grants zijn bedoeld om onderzoekers te ondersteunen als ze hun eigen (onafhankelijke) onderzoeksteam of programma willen consolideren.

Meer informatie

Suzanne Bosman (ESHCC), E s.bosman@eshcc.eur.nl of T 010 408 1734