ERC Starting Grant voor Aurélien Baillon

ERC Starting Grant voor Aurélien Baillon

Aurélien Baillon, hoogleraar Gedragseconomie aan Erasmus School of Economics, heeft van de European Research Council (ERC) een Starting Grant van € 1,5 miljoen ontvangen.

Met de ERC Starting Grants streeft de EU ernaar up-and-coming onderzoeksleiders te ondersteunen die op het punt staan hun eigen onafhankelijk onderzoeksteam op te richten. Prof.dr. Baillon zal de subsidie gebruiken voor een vijfjarig project waarbij twee postdocs en twee promovendi onder zijn leiding onderzoek zullen verrichten.

Het project, getiteld ‘Bayesiaanse markten voor niet-verifieerbare waarheden’, is erop gericht een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor het verkrijgen van antwoorden op vragen die anderszins niet verifieerbaar zijn, bijvoorbeeld vragen over iemands geluk of over de geschatte kans op dramatische, fatale gebeurtenissen. Als zodanig hebben de resultaten van het project ook belangrijke draagwijdte buiten de economie, voor een breed scala van sociale wetenschappen. De jury van de ERC bevestigde deze draagwijdte in haar conclusie: "Dit creatieve onderzoeksproject is oorspronkelijk en fascinerend. Het is zeer ambitieus, maar zorgvuldig uitgewerkt. Het heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan alle sociale wetenschappen. Dit laatste is een zeer waardevol aspect van het voorgestelde onderzoek, vooral als de methodiek – die precies de juiste is voor dergelijk onderzoek en zeer goed doordacht – ook kan worden toegepast bij grote onderzoeken op basis van enquêtes."

ERC-subsidies behoren tot de meest prestigieuze subsidies ter wereld en worden niet zomaar toegekend. In het panel waarin prof.dr. Aurélien Baillon meedong (genaamd ‘Markets, Individuals and Institutions’, het aangewezen panel voor onderzoekers op het gebied van economie en management), is hij sinds de instelling van de ERC in 2007 nog maar de tweede onderzoeker van een Nederlandse universiteit die een Starting Grant ontvangt.

Professor Huib Pols, rector magnificus van Erasmus Universiteit Rotterdam, is erg enthousiast over hetgeen Baillon heeft bereikt: "Sinds zijn komst in 2007 is Aurélien uitgegroeid tot een zeer waardevol lid van de sectie Gedragseconomie, een van de sterkste onderzoeksgroepen aan onze universiteit. Deze ERC-subsidie betekent een internationale erkenning van de vooraanstaande positie van Erasmus School of Economics in dit vakgebied. Het is bovendien zeer overtuigend bewijs van het uitzonderlijk talent van Aurélien, dat toegevoegd kan worden aan zijn toch al indrukwekkende academische staat van dienst."

Aurélien Baillon (1980) trad in dienst bij Erasmus School of Economics in 2007, na het behalen van een research master aan de universiteit van Toulouse en een PhD aan het Parijse Institute of Technology. In de afgelopen jaren kreeg hij vaker belangrijke erkenning voor zijn onderzoeksbijdragen, waaronder een Veni- en een Vidi-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zijn onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende vakbladen, waaronder de American Economic Review.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatiemedewerker bij de Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiele telefoon 06 53 641 846.