ERC Starting Grant voor econoom Niels Rietveld

De European Research Council (ERC) heeft dr. Niels Rietveld van Erasmus School of Economics een ERC Starting Grant toegekend. De ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro wordt toegekend aan getalenteerde jonge onderzoekers (2-7 jaar ervaring sinds afronding van hun doctoraat) met een wetenschappelijk trackrecord dat veelbelovend is en die het potentieel hebben om een echte onderzoeksleider te zijn in hun veld. Met deze subsidie kan Niels Rietveld zijn grensverleggende onderzoek de komende vijf jaar uitvoeren.

Prof.dr. Patrick Groenen, decaan van Erasmus School of Economics is verheugd: ‘Niels Rietveld heeft een voortrekkersrol in dit onderzoeksveld. Met deze Starting Grant erkent de ERC het grote talent van Niels.’ Volgens Adhemare de Rijk, fundingmanager Research aan de economische faculteit, is Niels altijd ongelooflijk enthousiast over zijn onderzoek: ‘Dat komt tot uiting in zijn toewijding en resultaten. Het verkrijgen van een ERC Starting Grant is een duidelijk teken van zijn excellentie en vermogen om innovatief onderzoek te ontwikkelen.'

Het ERC Starting Grant-project van Niels Rietveld

Van veel belangrijke indicatoren van sociale status (zoals opleidingsniveau, beroep en inkomen) is aangetoond dat ze matig erfelijk zijn, wat betekent dat een deel van de variatie in sociale status verklaard kan worden door genetische verschillen tussen de leden van de bevolking. Niels Rietveld (met zijn co-auteurs) heeft voor het eerst specifieke genetische varianten kunnen identificeren die robuust geassocieerd zijn met een dergelijke indicator, namelijk opleidingsniveau (Rietveld et al., 2013, Science). Door methodologisch vooruit te gaan met het schatten van de interactie tussen genen en omgevingen, wil dit onderzoeksproject twee langdurige debatten in de genetica van de sociale wetenschappen beslechten. Ten eerste wil Rietveld laten zien hoe erfelijkheidsstudies - ondanks eerdere stevige afwijzingen van deze positie - informatief kunnen zijn voor beleid dat sociale ongelijkheden wil verminderen. Ten tweede zal hij de kritiek beoordelen dat de effecten die social science genetics toeschrijft aan genen, zouden moeten worden toegeschreven aan de omgevingen waarin individuen leven.

Over Niels Rietveld

Niels Rietveld is universitair hoofddocent in de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van Erasmus School of Economics en directeur van het Erasmus University Rotterdam Institute for Behavior and Biology (EURIBEB), een samenwerking tussen Erasmus School of Economics, Erasmus MC en Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Deze ERC Starting Grant volgt op eerdere erkenning voor zijn onderzoek. Zo kreeg hij in 2015 een NWO Veni-beurs en in 2016 won hij de Research Prize van Erasmus Universiteit Rotterdam en de Young Research Award van het Erasmus Research Institute of Management (ERIM). Ook is hij momenteel betrokken bij een project dat wordt gefinancierd door de New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media en Public Relations Officer bij Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiel: +31 6 53641846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen