ERC Starting Grant voor Rianne Kok voor onderzoek naar liegen

Wetenschapper Rianne Kok

Pedagogisch wetenschapper dr. Rianne Kok van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro ontvangen voor haar onderzoeksproject naar liegen in de opvoeding en het effect daarvan op de ontwikkeling van kinderen. Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) is zeer succesvol met het binnenhalen van ERC grants. Dr. Rianne Kok is de eerste bij het Department of Psychology, Education and Child Studies.

Kok onderzoekt welke typen leugens verteld worden aan kinderen en welke onderzoeksmethoden het beste gebruikt kunnen worden om liegen in kaart te brengen. Daarnaast belicht het project voor het eerst een paradox in opvoedsituaties: sommige ouders leren hun kinderen dat ze beter niet kunnen liegen, maar liegen zelf wel. De vraag is wat deze tegenstelling met ouders en kinderen doet. Uniek aan het project is de focus op “liegen uit eigen belang” en “liegen voor de ander” of te wel op zowel egoïstische als sociale leugens. Met daaraan gekoppeld de zowel positieve als negatieve gevolgen van leugens voor de ontwikkeling van kinderen. Bij de, vaak tegenstrijdige, adviezen over liegen tegen kinderen die onder andere op het internet circuleren ontbreekt het aan een wetenschappelijke onderbouwing. Het onderzoek van Rianne Kok gaat daar een bijdrage aanleveren.

Innovatief en relevant

De jury van de European Research Council (ERC) oordeelde zeer positief over het onderzoeksvoorstel. “Het voorstel is zeer innovatief en relevant. In de voorgestelde projecten wordt op originele wijze gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden waarmee belangrijke stappen kunnen worden gezet in het begrijpen van dit op wetenschappelijk gebied onderbelichte onderwerp. De interdisciplinaire benadering waarin inzichten uit de pedagogische wetenschappen, klinische psychologie en cognitieve psychologie worden meegewogen stelt Rianne Kok in staat om nieuwe inzichten te genereren in dit maatschappelijk relevante thema”  

Prof. dr. Semiha Denktas, directeur onderzoek ESSB: “De ERC grant voor Rianne is een grote erkenning voor haar creatieve en vernieuwende onderzoek op een beladen en actueel onderwerp dat ‘liegen’ is. We zij buitengewoon trots op haar”

Rianne Kok leidt met de subsidie van de European Research Council (ERC) een vijfjarig onderzoeksproject met een postdoc, twee promovendi en meerdere student-assistenten.

Over de ERC Starting Grants

Met de ERC Starting Grants streeft de Europese Unie ernaar talentvolle onderzoeksleiders te ondersteunen die op het punt staan hun eigen onafhankelijk onderzoeksteam op te richten.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences is zeer succesvol met het binnenhalen van ERC grants. Dr. Rianne Kok is de eerste pedagogisch wetenschapper. De afgelopen jaren gingen sociologen prof. dr. Renske Keizer.prof.dr. Willem Schinkel en prof. dr. Maurice Crul haar met een starting grant voor. In 2012 ontving socioloog prof. dr. Pearl Dykstra een Advanced Grant

Over Rianne Kok

Dr. Rianne Kok (1985) werkt als Universitair Docent bij het Department Psychology, Education and Child Studies (DPECS) van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Zij promoveerde in 2013 op het proefschrift “Do as I say! Parenting and the Biology of Child Self-regulation” bij de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de vraag hoe kinderen leren functioneren in sociale contexten. Zij ontving een Erasmus Fellowship in 2016 en was onder andere mede aanvrager van een onderzoeksproject binnen het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens. 

Haar onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende vakbladen, waaronder Journal of the Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Child Neuropsychology, Journal of Child Psychology and Psychiatry, en Journal of Abnormal Child Psychology.

 

Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen