ERC Starting grant voor Tom Emery voor onderzoek naar kinderopvang en ongelijkheid

Problemen met kinderopvang

Sociaal wetenschapper dr. Tom Emery van de Erasmus Universiteit Rotterdam en deputy director van ODISSEI ontvangt de prestigieuze starting grant van 1,5 miljoen van de European Research Council (ERC), voor zijn onderzoeksproject naar het identificeren van barrières voor gebruik van formele kinderopvang door laagopgeleiden.

Kinderopvang van goede kwaliteit verbetert de resultaten in het latere leven aanzienlijk. Toch zijn de toegang tot en het gebruik van kinderopvang ongelijk verdeeld. Dit leidt tot grotere ongelijkheid in de resultaten in het latere leven. Onderzoek heeft aangetoond dat de kosten, de locatie en de kwaliteit van kinderopvang van invloed zijn op het gebruik, maar beleidsoplossingen die gericht zijn op het wegnemen van deze belemmeringen hebben de ongelijkheid in gebruik niet verminderd.

Verspreiding gebruik formele kinderopvang

Het project van Tom Emery is zeer interdisciplinair, het combineert theorieën en methoden uit de demografie, sociologie, economie, netwerkanalyse en sociaal beleid. Hij onderzoekt hoe het gebruik van formele kinderopvang zich verspreidt over bevolkingsgroepen met een laag inkomen. Hij gebruikt nieuwe onderzoeksmethoden en gekoppelde databestanden om te analyseren waarom sommige kinderopvang arrangementen van huishoudens, zich niet verspreiden naar huishoudens met een laag inkomen. De resultaten van het onderzoek zijn bedoeld voor beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor vroegtijdig onderwijs aan kinderen bij zowel de OESO, de Europese Commissie, alsmede nationale en regionale overheden.  Het onderzoek hen helpen om de beleidspraktijk voor het gebruik van formele kinderopvang te veranderen naar een beleid dat het gebruik ervan daadwerkelijk mogelijk maakt door de juiste wijze van verspreiding van nieuwe kinderopvang arrangementen onder de bevolking.

Tom Emery: “Het project zal gebruik maken van ultramoderne, beveiligde computerfaciliteiten met hoge prestaties via ODISSEI om kinderopvang-arrangementen bij ouders van jonge kinderen te onderzoeken. De grote vernieuwing in dit project is dat we niet alleen kijken naar hoe een koppel zijn eigen kinderopvang regelt, maar ook hoe dat beïnvloed wordt door de kinderopvang arrangementen van buren, collega's en familieleden. Dit soort analyses was tot voor kort niet mogelijk omdat ze veel rekenkracht en zeer hoogwaardige gegevens vereisen die alleen beschikbaar zijn via de geïntegreerde infrastructuur van ODISSEI".

Over ODISSEI

ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse sociale wetenschappen. ODISSEI brengt onderzoekers met noodzakelijke data, expertise en middelen samen om baanbrekend onderzoek te verrichten en om de computationele trend in sociaal onderzoek te kunnen benutten. Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige, longitudinale datacollecties, evenals innovatieve en diverse vormen van data.

Over de ERC Starting Grants

Met de ERC Starting Grants streeft de Europese Unie ernaar talentvolle onderzoeksleiders te ondersteunen die op het punt staan hun eigen onafhankelijk onderzoeksteam op te richten. Erasmus School of Social and Behavioural Sciences is zeer succesvol met het binnenhalen van ERC grants.. De afgelopen jaren gingen prof.dr. Renske Keizer, dr. Rianne Kok, prof.dr. Willem Schinkel, hem met een Starting grant voor. In 2012 ontving socioloog prof.dr. Pearl Dykstra een Advanced Grant en in 2020 ontving prof. dr. Claartje ter Hoeven de Consolidator Grant

Over Tom Emery

Dr. Tom Emery is gepromoveerd in de sociale wetenschappen bij de University of Edinburgh in 2014. In 2015 is hij bij de Erasmus Universiteit begonnen als post-doc bij het project ‘Family Dynamics and the Lifecourse in Comparative Perspective’ waarbij hij de verschillen in gezinsdynamiek op latere leeftijd in Europa, China en de VS onderzocht. Sinds 2017 is hij Universitair Hoofddocent en Deputy Director van OIDSSEI.

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen