Erfgoed als schouwspel

Erfgoed als schouwspel

Musea kun je zien als ‘performances’, die met theatrale elementen zoals scripts en mise-en-scènes, gemeenschappen verbinden maar ook bruggen slaan naar de wereld daarbuiten. Ook nieuwe spelers in de erfgoedwereld, zoals Europese automerken en verzamelaars van sciencefiction, maken hier gretig gebruik van. Musea zijn nog steeds krachtige instrumenten om commerciële, culturele en politieke doelen te realiseren, stelt Dorus Hoebink in zijn proefschrift Erfgoed als schouwspel: over musea als opvoeringen van gemeenschapsculturen. Donderdag 28 januari 2016 verdedigt Hoebink zijn proefschrift aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Gemeenschappen zijn niet alleen groepen mensen die bij elkaar horen vanwege een gedeelde plaats of etniciteit, of iets dat door de moderne samenleving wordt bedreigd. Ze ontstaan ook rond gedeelde interesses of politieke belangen en brengen erfgoed voort, aldus Hoebink. In Erfgoed als schouwspel onderzocht hij niet wat, maar hoe er wordt tentoongesteld in dit ‘nieuwe’ erfgoed aan de hand van studies over musea van Europese automerken, sciencefiction en het communistische verleden van voormalige Oostbloklanden.

Performances
Hoebink  ontwikkelde een model om verschillende typen musea met elkaar te vergelijken. Hij beschouwt ze als ‘performances’ die verbinden en overbruggen. In een museum worden de collectieve waarden van een bepaalde gemeenschap bevestigd. Dit noemt Hoebink ‘verbinding’. Zo krijgen sciencefictionfans in het EMP Museum in Seattle de gelegenheid op te gaan in de werelden van hun verbeelding en wordt hun culturele voorkeur door het museum gelegitimeerd: daar waar wij van houden is het instituut museum waard.

 

In het museum wordt ook geprobeerd buitenstaanders te overtuigen van de meerwaarde van het getoonde. Zo wordt in het Mercedes-Benz Museum geprobeerd buitenstaanders zich te laten identificeren met dit automerk. Via de objecten, een script, een mise-en-scène en multimedia wordt verteld dat onze moderne wereld is zoals die is, omdat Mercedes-Benz in de ontwikkeling ervan een grote rol speelde. In de voormalige Oostbloklanden zijn musea onderdeel van een politieke strijd om de interpretatie van het verleden. Hierbij worden verbinding en overbrugging zo sterk aangezet dat veel mensen juist worden afgestoten of buitengesloten.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T 010 4081216 of E press@eur.nl