ESHCC ontvangt een Promoties in de Geesteswetenschappen NWO-beurs

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Promoties in de Geesteswetenschappen-beurs toegekend aan de afdeling Geschiedenis van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). De winnaar van de PhD-beurs is Pieter Zhao, die onderzoek gaat doen naar de internationale normen van maritieme oorlogsvoering en veiligheid na de hernieuwde opkomst van niet-statelijke actoren en irreguliere strijdkrachten op zee in de 21e eeuw.

Pieter Zhao is één van de twintig promovendi die financiering ontvangt uit het programma Promoties in de Geesteswetenschappen van NWO. Doel van het programma is om de aanwas en doorstroom van onderzoekstalent in de Geesteswetenschappen een impuls te geven. Het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen zijn de financiers. In totaal is met deze toekenningsronde ruim 4,6 miljoen euro gemoeid. 

De terugkeer van de kapers?

Het onderzoek van Zhao bij ESHCC richt zich op de internationale normen rondom maritieme veiligheid en oorlogsvoering. Het maritieme oorlog- en veiligheidsdomein van de 21ste eeuw is geleidelijk aan het veranderen. Dit zien we door de verspreiding van zogenaamde niet-traditionele maritieme veiligheidsdreigingen zoals piraterij, maritiem terrorisme en illegale visserij, in combinatie met de opkomst van gray-zone en irreguliere oorlogsvoering op zee, zoals in de Zuid- en Oost Chinese Zee. Zorgen deze ontwikkelingen voor een hernieuwde opkomst van een internationale norm waarin het maritieme oorlogs- en veiligheidsdomein een verscheidenheid aan actoren omvat naast de statelijke zeestrijdkrachten die bijna twee eeuwen lang een maritiem geweldsmonopolie genoten?

Promovendus
Pieter Zhao
Promotor
Promotor
Promotor
Meer informatie

Lees meer over de Promoties in de Geesteswetenschappen 2024 op de website van het NWO.

Bekijk het nieuwsitem van NWO

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen