Essaybundel | Goed, zinvol en effectief onderwijsbeleid

Essaybundel | Goed, zinvol en effectief onderwijsbeleid

Onder welke voorwaarden voelen schoolleiders en leraren zich betrokken bij onderwijsbeleid dat ze uitvoeren? Wat is volgens hen zinvol beleid? Wanneer sorteert beleid effect op scholen en wanneer niet? Deze vragen staan centraal tijdens het interactieve symposium Goed, Zinvol en Effectief Onderwijsbeleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 2 februari. Bestuurskundigen Nadine van Engen, MSc, prof.dr. Bram Steijn, prof.dr. Victor Bekkers en dr. Lars Tummers van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten hoe onderwijsbeleid beter kan aansluiten bij de onderwijspraktijk.

Essaybundel Wat is goed onderwijsbeleid? is hier te vinden.

Beleidsmakers, onderwijsprofessionals, belangenbehartigers en onderzoekers worden tijdens het symposium uitgedaagd na te denken over de vraag hoe (nationaal) onderwijsbeleid beter kan aansluiten bij de praktijk op scholen. “Het is belangrijk inzicht te genereren in wat er zich op scholen afspeelt, om in te schatten welke beleidsvoorstellen binnen de context van de school werkbaar zijn. Dit moet er toe leiden dat beleid en onderwijspraktijk nog beter met elkaar in verbinding staan”, aldus initiator van het onderzoeksproject Roel Endert van het ministerie van OCW.

Het promotieonderzoek naar de aansluiting tussen onderwijsbeleid- en praktijk en ‘beleidsvervreemding’ van onderwijsprofessionals van Nadine van Engen is de rode draad bij deze bijeenkomst.

Programma

  • 13.00 Inloop met lunch
  • 13.30 Start bijeenkomst

Welkomstwoord door Roel Endert, ministerie van OCW

Presentatie onderzoeksbevindingen door Nadine van Engen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Paneldebat met o.a. vo-Leraar van het Jaar 2016, Joke de Jong, beleidsadviseur Youssef Louakili, en bestuurskundige prof.dr. Roel in ’t Veld

  • 15.00 Start twee workshoprondes, met keuze uit

1. How to nudge: gebruikmaken van gedragskennis bij het ontwerpen van beleid door dr. Lars Tummers, Universiteit Utrecht

2. Professioneel activisme: waardoor komen professionals in beweging? door Thijs Jansen, Stichting Beroepseer

3. Connecting stakeholders door Tatiana van Rijswijk, La Red

4. Het co-creëren van onderwijs(beleid): overgewaardeerd? door William Voorberg, Erasmus Universiteit Rotterdam

5. Verbindend Leiderschap: handvaten om te komen tot verbinding en vernieuwing door Shielta Ramautarsing, Wij Zij & Ik Coaching en Advies

6. In gesprek met de leraren van het jaar 2016: Daisy Mertens (po), Anna Hinkema (so), Joke de Jong (vo) en Merel Brugman (mbo)

7. Kansrijk onderwijsbeleid: inzicht in effectieve maatregelen door Aenneli Houkes-Hommes, Centraal Planbureau (CPB)

Een uitgebreidere beschrijving van de workshops vindt u onder aan dit bericht.

  • 17.00 Slotwoord door prof.dr. Victor Bekkers, Erasmus Universiteit Rotterdam, en afsluitende borrel

Locatie en aanmelden:
Ministerie van OCW, Rijnstraat 50 in Den Haag.
Er zijn geen kosten voor deelname. Wees er wel snel bij, want het aantal plekken is beperkt.

U kunt zich hier aanmelden.

Organisatie: Nadine van Engen, Department of Public Administration – Sociology, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam | vanengen@fsw.eur.nl

Meer informatie over de workshops
1. How to nudge: gebruikmaken van gedragskennis bij het ontwerpen van beleid
Dr. Lars Tummers doet onderzoek naar de relatie tussen de overheid en burgers en heeft daarin een nieuw interdisciplinair onderzoeksveld ontwikkeld door gedragswetenschappen en bestuurskunde te combineren (‘gedragsbestuurskunde’). Aan de hand van de nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk laat Tummers zien hoe we inzichten uit de gedragswetenschappen kunnen inzetten voor het ontwikkelen van effectief beleid.

Workshopleider: dr. Lars Tummers, Universitair Hoofddocent, Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschappen (USBO), Universiteit Utrecht.

2. Professioneel activisme: waardoor komen professionals in beweging?
De Stichting Beroepseer helpt al tien jaar professionals uit verschillende beroepsgroepen om het eigenaarschap over hun werk terug te winnen. Thijs Jansen deelt ‘lessons learned’ en gaat met deelnemers in gesprek over de wenselijkheid en haalbaarheid van professioneel activisme in het onderwijs. 

Workshopleider: Thijs Jansen, directeur Stichting Beroepseer en onderzoeker School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg.

3. Connecting stakeholders
In deze workshop krijg je inzicht in de waarde van verbindingen. Bij wie moet je beginnen? Waar zitten de knooppunten in je netwerk en wat betekent dat dan? Weet je zelf waar je in het netwerk zit? Een mooi moment om de gezegdes ‘soort zoekt soort’ en ‘hoe de hazen lopen’ door de netwerkbril te bekijken.

Workshopleider: Tatiana van Rijswijk, Strategisch Netwerkadviseur bij La Red. Bij La Red werken we aan de waarde van sociaal kapitaal. Hoe kun je voor jezelf en je organisatie de waarde van al je netwerken optimaal inzetten. We maken netwerkanalyses, geven netwerktrainingen en implementeren netwerkend werken als sociale werkwijze.

4. Het co-creëren van onderwijs(beleid): overgewaardeerd?
Co-creatie is een intensieve vorm van samenwerking tussen professionals en burgers. Het krijgt een steeds belangrijkere plek in het ontwerpen en uitvoeren van publieke diensten, ook in het onderwijs. Recent onderzoek heeft echter onthuld dat er nadrukkelijk schaduwzijden zijn aan co-creatie en participatie, zoals ambiguïteit over verantwoordelijkheden en uitsluitende mechanismen. Tot op heden bleven deze vaak onderbelicht, terwijl onderwijsprofessionals en beleidsmakers hier wel regelmatig mee geconfronteerd worden. In deze workshop gaat William Voorberg met u in op de schaduwzijden van co-creatie en participatie en buigt zich met u over de vraag: Hoe kunnen/moeten we co-creatie met onderwijsprofessionals (schoolleiders, leraren) en burgers (leerlingen, ouders) constructief organiseren?

Workshopleider: William Voorberg is als onderzoeker naar co-creatie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

5. Verbindend leiderschap: handvaten om te komen tot verbinding en vernieuwing
Tijdens de workshop Verbindend leiderschap krijgt u handvaten aangereikt ten aanzien van uw leiderschapsvaardigheden om eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij samenwerkingspartners en/of uw medewerkers te vergroten. Hoe kan weerstand omgebogen worden tot creatieve energie en is er voldoende lef om op een andere manier sturing te geven om de (beleids)doelen te bereiken?

Shielta Ramautarsing, coach en trainer bij Wij Zij & Ik Coaching en Advies, heeft jarenlange ervaring op het gebied van verbindend leiderschap binnen de non-profit sector. Zij zal u op interactieve wijze meenemen in aspecten van verbindend leiderschap om tot onderwijsvernieuwing en –verbetering te komen.

Workshopleider: drs. Shielta Ramautarsing, Coach/Counselor & Trainer Wij Zij & Ik Coaching en Advies.

6. In gesprek met de Leraren van het Jaar 2016
Daisy Mertens (po), Anna Hinkema (so), Joke de Jong (vo) en Merel Brugman (mbo) zijn de Leraren van het Jaar 2016. De verkiezing Leraar van het Jaar is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en wordt sinds 1999 georganiseerd. Elk jaar kunnen leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren hun favoriete leraar opgeven. De Leraren van het Jaar zijn een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep binnen hun sector. Daisy, Anna, Joke en Merel gaan graag met u in gesprek over hun inspiratie, passie en (innovatieve) ideeën voor het onderwijs en eventuele implicaties hiervan voor het onderwijsbeleid.

Workshopleider: Arjan Miedema, docent biologie bij Het 4e Gymnasium, Amsterdam en beleidsadviseur bij het ministerie van OCW.

7. Kansrijk onderwijsbeleid: inzicht in effectieve maatregelen
Welke maatregelen zijn er in Nederland nog te nemen om de vaardigheden van leerlingen te verhogen? En welke goedbedoelde maatregelen moeten vooral niet genomen worden, omdat ze averechts werken? Hoeveel effect hebben maatregelen in vergelijking met elkaar? Helpen bijlessen bijvoorbeeld meer dan zomerscholen? En hoeveel maken klasgenoten uit voor de leerprestaties? Hoe belangrijk is een goede leraar? En welke eigenschappen maken een leraar eigenlijk goed? In deze workshop hoort en bespreekt u de meest recente inzichten uit wetenschappelijke experimenten, die het Centraal Planbureau heeft gebundeld in het boek ‘Kansrijk onderwijsbeleid’. De workshopleider is de hoofdauteur en projectleider van dit boek.

Workshopleider: Aenneli Houkes-Hommes, wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau en projectleider Kansrijk Onderwijsbeleid. Zij is econoom en filosoof en werkt sinds 1997 als economisch beleidsonderzoeker in het sociaal domein.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl