Ethische dilemma’s in transformatief onderzoek (en enkele oplossingen)

Hester Blankestijn

Op 7 april 2022 hebben UNIC, DIT platform en Erasmus Research Services samen een workshop georganiseerd waar onderzoekers van over de hele wereld samenkwamen om te discussiëren over ethische dilemma's, vooral die dilemma's die vaak een rol spelen in transformatief of geëngageerd onderzoek waarin onderzoekers maatschappelijke uitdagingen samen met stakeholders willen aanpakken. In deze blog vatten we een aantal van de belangrijkste uitkomsten van de discussie samen. Daartoe zoomen we in op vier perspectieven op ethiek: ethiek van betrokkenheid, ethiek van wederkerigheid, ethiek van verwachtingen en ethiek van vooringenomenheid. Lees het volledige artikel op de Engelse pagina.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen