€ 3,3 miljoen financiering voor onderzoek naar het vestigen van vertrouwen in interneteconomie

Dr. Dion Bongaerts, Rotterdam School of Management (RSM) werkt samen met TU Delft en Universiteit van Amsterdam aan open-access, blockchain-gebaseerd systeem om in een anonieme internetomgeving vertrouwen op te bouwen. Dit interdisciplinaire project dat informatica, economie en juridische wetenschappen combineert, heeft 3,3 miljoen euro onderzoeksfinanciering ontvangen, waarvan 1,5 miljoen euro afkomstig is van NWO. Met de financiering kan dr. Dion Bongaerts, associate professor of Finance bij RSM, een op internet gebaseerd systeem ontwerpen dat verschillende soorten transacties op een betrouwbare en wetconforme manier registreert, en een online community van 50.000 internetgebruikers starten om de principes van het ‘Internet of Trust’ te bestuderen.

Het project Sovereignty4Europe is gefinancierd met bijdragen van Holland High Tech, NWO-domein ENW, NWO–MVI en Delft Blockchain Lab van TU Delft. De aanvraag sluit aan bij de Fintech-onderzoeksagenda van het Erasmus Centre for Data Analytics en de Nederlandse Blockchain-onderzoeksagenda bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Het belang van vertrouwen

Dr. Bongaerts legt uit: “Vertrouwen is een cruciaal aspect in economische en sociale interacties. Op basis van vertrouwen drijven we handel, kopen we duurzame goederen zoals auto’s en werken we samen aan langetermijn projecten van start-ups tot huwelijken. Het vertrouwen dat in de 17e eeuw aan de basis lag van de commerciële activiteiten van koopmannen is geëvolueerd tot merkherkenning in het postindustriële tijdperk. Merken met een goede reputatie kunnen hierdoor hun producten tegen aanzienlijk hogere winstmarges verkopen. Internet leidt tot anonimiteit, en de digitale centralisering van diensten door de huidige internetreuzen als Google, eBay en Amazon vraagt om een nieuwe technologie waardoor vertrouwen als het ware als basis in het internet verankerd wordt. Dit is de uitgangspositie van ons project.

Johan Pouwelse (TU Delft): 'Internetgiganten zoals Amazon, eBay en Google zijn in essentie handelaars in vertrouwen: we gaan naar Amazon om hoog aangeschreven boeken te vinden, naar eBay voor vertrouwde verkopers, en naar Google voor relevante websites. Deze internetgiganten berekenen vertrouwen op hun eigen servers. Onze ambitie: om deze door de VS gedomineerde centrale platforms te vervangen door een non-profit en open source alternatief: een schaalbare, algemene en betrouwbare manier om vertrouwen en reputatie bij te houden, zonder een centrale autoriteit en in een open omgeving.’

Blockchain om vertrouwen te creëren

Historische gegevens zijn een belangrijke bron van vertrouwen. Door efficiënte en schaalbare mechanismen te ontwikkelen om transacties op onweerlegbare wijze vast te leggen draagt het onderzoek bij aan:

  • het creëren van een op technologisch vertrouwen gebaseerd economisch ecosysteem;
  • unieke identificatie van de partijen die bij een transactie betrokken zijn;
  • vertrouwen baseren op transacties uit het verleden.

Hiervoor zal het project mechanismen ontwerpen voor het efficiënt vastleggen van transacties met blockchain, voor het uniek identificeerbaar maken van personen door middel van self-sovereign identities, en voor het afleiden van verschillende niveaus van vertrouwen uit de historische interacties.

Samenwerking Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Naast de drie universiteiten participeert ook de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het ministerie van BZK actief in dit project. De dienst wil hiermee een bijdrage leven aan het realiseren van een open ecosysteem waarin aan de maatschappelijke belangen (privacy en veiligheid van de burger) en de economische behoeften tegemoet kan worden gekomen, door een groter vertrouwen in digitale transacties, minder kosten, en de ontwikkeling van andere vormen van dienstverlening.

Peer-to-peer infrastructuur

Ook op Europese bestuurlijke schaal moet het project de nodige inzichten gaan opleveren. De Europese Commissie heeft gesteld dat blockchain-technologie ‘nieuwe gedistribueerde en interactieve modellen mogelijk maakt, gebaseerd op directe peer-to-peer uitwisseling van informatie, en zonder centrale platforms of tussenpartijen’, en onderzoekt momenteel de haalbaarheid van een EU Blockchain Infrastructure (EuroChain). Sovereignty4Europe sluit naadloos aan op deze Europese ambities.

Meer informatie

Neem contact op met Marianne Schouten, communications manager RSM, +31 10 408 2877 of mschouten@rsm.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen