Erasmus Universiteit Rotterdam heeft met droefheid kennisgenomen van het overlijden van prof.dr. Dianne Bevelander. Professor Bevelander was hoogleraar Management Education aan de Rotterdam School of Management, waar zij de functie van Associate Dean voor MBA Programs bekleedde.

Haar onderzoek richtte zich op diversiteit in het bedrijfsleven en de ontwikkeling en progressie van vrouwen in het beroepsleven. Zij was een regelmatig en veelgevraagd spreker over dit onderwerp en was lid van verschillende onderwijsraden over de hele wereld.

Prof. Bevelander wilde haar onderzoek in de praktijk brengen en was daarom als een vis in het water in haar functie als uitvoerend directeur van het Erasmus Centre for Women and Organisations (ECWO). Als hoofd van ECWO gaf prof. Bevelander leiding aan het streven naar een grotere vertegenwoordiging en empowerment van vrouwen in onze gemeenschap. Haar gedrevenheid om ervoor te zorgen dat collega's, studenten en vrienden om haar heen hun volledige potentieel tot uitdrukking konden brengen, straalde ze zowel in haar persoonlijk en professioneel leven uit.

Als erkenning voor haar onderzoek en langdurige inspanningen om de EUR-gemeenschap inclusiever te maken, heeft zij in 2019 dan ook de prestigieuze FAME Athena Award in ontvangst mogen nemen.

Semiha Denktas, Chief Diversity Officer, heeft de eerbetuigingen aan prof. Bevelander geleid door op te merken dat "we een heel bijzonder en mooi persoon hebben verloren. Zij zal zeer gemist worden en wij zullen haar nalatenschap koesteren en doorgeven".

ECWO, Diversity & Inclusion en de EUR als geheel zijn vastbesloten haar goede werk en de waarden waar zij naar leefde voort te zetten en voort te bouwen op haar visie van een gemeenschap en omgeving die opener, meer verbonden en bovenal eerlijker is. Ze zal erg gemist worden door haar collega's, studenten en vrienden bij EUR.

Wij wensen haar familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen