EUR onderzoekt voor Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk waar kansen liggen om klimaatdoelen te behalen

Vele mensen willen wel duurzamer leven, maar weten niet goed hoe. Het kiezen voor een duurzame leefstijl is niet voor iedereen even gemakkelijk te maken en voor sommigen ook nog eens lastig vol te houden in het dagelijks leven. Het is een zoektocht voor inwoners én gemeenten naar waar de kansen liggen. De inzet is het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2050 wanneer Nederland nagenoeg CO2-neutraal moet zijn. Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoekt in opdracht van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) waar de kansen liggen om de klimaatdoelen te halen. Een voor Nederland nog niet eerder vertoonde, unieke opdracht en samenwerking.

De samenwerkingsovereenkomst met Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is vanuit de drie gemeenten ondertekend door de wethouders Duurzaam: Tanja de Jonge (Barendrecht), Marco Goedknegt (Albrandswaard) en Marten Japenga (Ridderkerk). Het onderzoek maakt gebruik van drie wetenschappelijke disciplines, te weten psychologie, sociologie en bestuurskunde. Het project ‘Duurzaamheid als collectieve opgave’ wordt gezamenlijk gefinancierd door de drie gemeenten en de Erasmus Universiteit en heeft een looptijd van vijf jaar.

Dagelijkse routine doorbreken

Door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is de onderzoeksopdracht gegeven om op zoek te gaan naar manieren om verschillende bewonersgroepen te bereiken en te stimuleren duurzamere keuzes te maken in alledaagse activiteiten, zoals koken, wassen en de kinderen naar school brengen. 

De drie wethouders Duurzaam Tanja de Jonge (Barendrecht), Marco Goedknegt (Albrandswaard) en Marten Japenga (Ridderkerk) over het onderzoek: “Dagelijkse gewoonten en gedrag zijn lastig te doorbreken. Logisch, want dit doe je alleen als het een duidelijk doel dient of als het in eigen belang is. Toch verlangen gemeenten steeds vaker dat hun inwoners een duurzame leefstijl omarmen. Uiteindelijk begint een duurzame wereld toch bij jezelf. Maar dit is natuurlijk niet van vandaag op morgen geregeld. Hoe kun je zo veel mogelijk bewoners stimuleren voor het maken van duurzame keuzes? Dat is de vraag die voorligt bij de universiteit. Deze samenwerking met EUR zal bepalend zijn hoe we de komende jaren ons beleid vormgeven en communiceren richting onze inwoners.”

Kansen voor gedragsverandering

Het interdisciplinaire onderzoekteam gaat op zoek naar waar de kansen liggen voor gedragsverandering. Projectleider dr. William Voorberg: “Dit is voor ons een mooie kans om maatschappelijke impact te realiseren met ons onderzoek. We willen begrijpen waar bij verschillende groepen kansen liggen voor gedragsverandering en hoe ze dat kunnen vormgeven. Gedurende het onderzoek wordt regelmatig een vertaling gemaakt van deze inzichten naar concrete beleids -en sturingsmaatregelen. De uitkomst van het onderzoek zal naar verwachting leiden tot een andere manier van beleidsvorming en implementatie." De gemeenten gaan de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om hun eigen beleid, maatregelen en communicatie beter af te stemmen op de samenleving.

Maatschappelijke impact

Het project ‘Duurzaamheid als collectieve opgave’ heeft een looptijd van vijf jaar en wordt gezamenlijk gefinancierd door de drie gemeenten en de Erasmus Universiteit. Het onderzoek staat onder leiding van bestuurskundige dr. William Voorberg en maakt onderdeel uit van de strategische pijler Behavioural Change van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Het project is een mooi voorbeeld van het streven van EUR en ESSB om maatschappelijke impact te genereren. 

Onderzoeker
dr. William Voorberg
Meer informatie

Wilt u naar aanleiding van dit onderwerp een interview met de projectleider van de Erasmus Universiteit Rotterdam of een van de wethouders, dat kan. U kunt ons als volgt bereiken:

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen