EURIBEB publiceert in Nature en Nature Genetics

EURIBEB publiceert in Nature en Nature Genetics

Onderzoekers van het Erasmus University Rotterdam Institute for Behavior and Biology (EURIBEB) hebben twee artikelen gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften Nature en Nature Genetics. Promovenda Aysu Okbay is de eerste auteur op beide publicaties, terwijl promovendus Ronald de Vlaming en universitair docent Niels Rietveld (allen Erasmus School of Economics) tot de leidende junior-onderzoekers behoren.

De hoofdbijdrage van het Nature paper is een genoom-breed associatie onderzoek (GWAS) naar het opleidingsniveau van mensen. Genetische data van ongeveer 300.000 verschillende individuen uit vijftien verschillende landen zijn hiervoor geanalyseerd. Dit is verreweg het grootste genetische associatie-onderzoek voor een sociaalwetenschappelijke uitkomst. Het artikel rapporteert 74 genetische varianten die geassocieerd zijn met opleidingsniveau. Veelgestelde vragen over het artikel kunnen met hun antwoord zijn hier terug te vinden.

De hoofdanalyse van het artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics is ook een genoom-breed associatie-onderzoek (GWAS), maar hier is de uitkomst subjectief welbevinden. Er worden drie genetische varianten gevonden die hiermee samenhangen. Tevens worden er twee genetische varianten gevonden die samenhangen met depressiesymptomen en elf genetische varianten die samenhangen met neuroticisme. Veelgestelde vragen over het artikel zijn met hun antwoord hier terug te vinden.

Over EURIBEB
EURIBEB is een gezamenlijk initiatief van Erasmus School of Economics en Erasmus MC, en oorspronkelijk ontstaan op initiatief van de hoogleraren Patrick Groenen, Bert Hofman, Philipp Koellinger, Roy Thurik en André Uitterlinden. Het hoofddoel is het gebruiken van genetische informatie om economische beslissingen en uitkomsten te verklaren. De hoogleraren Ingmar Franken (Psychology) en Henning Tiemeier (Eramus MC) zijn inmiddels ook betrokken zodat het werkgebied van EURIBEB is uitgebreid door het gebruik van klinische en neurofysiologische maatstaven. Beide initiatieven hebben substantiële financiële steun ontvangen van het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam en van verschillende andere bronnen. Het instituut werkt nauw samen met de Social Science Genetic Association Consortium (SSGAC) en het CHARGE consortium voor genetische epidemiologie.

 

Meer informatie

Ronald de Groot, communication officer Erasmus School of Economics,
M 06 53 64 18 46 E rdegroot@ese.eur.nl,