Europa College met Bas Jacobs

Europa College met Bas Jacobs

Op maandag 19 mei a.s., drie dagen voor de Europese verkiezingen, staat het Haagsch College stil bij het financieel-economisch beleid in Europa. Want wat moet er gebeuren om de Eurozone stabiel te houden? En hoeveel macht moeten de lidstaten daarvoor overdragen aan Europa? Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en overheidsbeleid aan Erasmus School of Economics,  zal in Nieuwspoort in Den Haag ingaan op de economische uitdagingen waar de Eurozone voor staat en op de vraag of de vlag echt uit kan nu het economisch herstel lijkt ingezet.

Meer informatie

19 mei 2014

20.00-21.30

Perscentrum Nieuwspoort

Klik hier voor meer informatie over het Haagsch College