European Research Council Consolidator Grant voor prof.dr. Xandra Kramer

Prof.dr. Xandra Kramer, bijzonder hoogleraar European civil procedure aan de Erasmus School of Law, kan de komende vijf jaar samen met drie postdocs en twee promovendi onderzoek doen naar het verbeteren van de toegang tot de rechter voor EU-burgers. Ze kreeg voor haar onderzoeksproject ‘Building EU civil justice: challenges of procedural innovations bridging access to justice’ de prestigieuze ERC Consolidator Grant van 2 miljoen euro.

Het project van Kramer werd uit meer dan 2300 aanvragen geselecteerd en bouwt voort op haar NWO-VIDI onderzoek uit 2010 en haar EUR Fellowship uit 2004.Met het onderzoek richt Kramer zich op het verbeteren van toegang tot het burgerlijk procesrecht in de Europese Unie. Een effectieve en gelijke toegang tot de civiele rechter is van groot belang voor consumenten en bedrijven in de Europese Unie.

De onderzoekers evalueren ontwikkelingen rond digitalisering, privatisering, procederen zonder advocaat en specialisatie in de civiele rechtspraak in vijf lidstaten en beoordelen de gevolgen daarvan voor het opkomende Europese civiele rechtssysteem.

Het project past uitstekend binnen het maatschappelijke en bedrijfsgerichte profiel van Erasmus School of Law als onderzoeksinstituut, waarin onder andere internationaal onderzoek gestimuleerd wordt.

Meer informatie

Barry Mulder, mediazaken ESL | T 010 408 97 58 | E communicatie@law.eur.nl