Europees Hof voor de Rechten van de Mens: verplichten van vaccinaties is toegestaan

Iemand wordt gevaccineerd tegen COVID-19

In de zaak Vavricka oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in april 2021 dat verplichte vaccinatie van kinderen bij de toelating tot kinderdagverblijven niet in strijd is met het recht op privéleven. André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, legt in het Nederlands Dagblad uit waarom deze uitspraak ook relevant is voor de Covid-19 vaccinatie.

Volgens de verweerder in de zaak Vavricka, waarin een ouder van twee minderjarige kinderen procedeert tegen de in Tsjechië geldende vaccinatieplicht voor de toegang tot kinderdagverblijven, is verplichte vaccinatie in strijd met het recht op privéleven. Het Hof ging hier niet in mee. “De vaccinatieverplichting en de uitsluiting [van ongevaccineerden] hebben een rechtstreekse grondslag in een door het parlement goedgekeurde wet, en zijn daarmee gelegitimeerd”, aldus Den Exter. Een vaccinatieverplichting is wel een inbreuk op persoonlijkheidsrechten, maar deze inbreuk wordt gerechtvaardigd door de bescherming van (de rechten van) anderen en de volksgezondheid. Volgens het Hof is deze inbreuk noodzakelijk en proportioneel in relatie tot het doel: het beschermen van de volksgezondheid.

Wettelijke verplichte vaccinatie is geen vaccinatie onder dwang

"Wettelijke vaccinatie is geen vaccinatie onder dwang”, zo stelt den Exter in het Nederlands Dagblad. “Dat wil zeggen dat men niet letterlijk gedwongen wordt om geprikt te worden, maar het betekent wel dat niet-naleving van verplichte vaccinatie aangemerkt wordt als strafbaar feit en kan worden gesanctioneerd”.

Geen verrassing

Den Exter: “Voor ingewijden is de uitspraak en de gevolgde argumentatie van het Hof niet verrassend. In eerdere jurisprudentie heeft het Hof de ruime beleidsvrijheid op het terrein van gezondheidsvraagstukken erkend. Niets staat de Nederlandse overheid in de weg om in de toekomst, mede voor Covid-19-vaccinatie, te opteren voor een verplichte vaccinatie, mits dit noodzakelijk is en proportioneel in het licht van de dreiging voor de volksgezondheid.”

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Klik hier voor het hele opiniestuk in het Nederlands Dagblad.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen